Biroul de Proprietate Intelectuala > Posibilitati de protectie > Model de utilitate

MODELUL DE UTILITATE  

Ce este modelul de utilitate?

Modelul de utilitate înregistrat protejează o invenţie tehnică nouă, care depăşeşte nivelul simplei îndemânări profesionale şi care este susceptibilă de aplicare industrială.

Certificatul de model de utilitate garantează titularului/ inventatorului sau succesorului său în drepturi protecţia invenţiei tehnice pentru o perioadă de 6 ani; pe baza solicitării în scris, se poate obţine reînnoirea protecţiei pentru încă 2 perioade de 2 ani, durata modelului de utilitate neputând depăşi 10 ani de la data de depozit.

Drepturi privind modelul de utilitate înregistrat. Încetarea protecţiei

Dreptul la modelul de utilitate înregistrat, dreptul de înregistrare a modelului de utilitate şi drepturile care decurg din înregistrarea modelului de utilitate pot fi transmise în tot sau în parte.

Modelul de utilitate înregistrat poate face dovada unei garanţii reale sau a unor măsuri de executare silită.

Modelul de utilitate este considerat a nu avea efect retroactiv de la data de depozit, în cazul în care se acordă brevet de invenţie pentru o cerere.

Protecţia prin model de utilitate încetează prin: expirarea duratei, neplata taxelor de reînnoire a protecţiei, renunţarea titularului la modelul de utilitate înregistrat.

Cum se obţine titlul de protecţie pentru un model de utilitate?

Pentru obţinerea unui titlu de protecţie pentru un model de utilitate, solicitantul depune o cerere la OSIM care trebuie să conţină: datele de identificare, solicitarea protecţiei prin model de utilitate însoţită de titlul invenţiei, o descriere a invenţiei, una sau mai multe revendicări şi desenele la care se face referire în descriere sau în revendicări.

Revendicările trebuie sa definească obiectul protecţiei solicitate şi să fie susţinute în întregime de descrierea invenţiei.

Cererea de model de utilitate este însoţită de un rezumat a invenţiei care trebuie să conţină o scurtă prezentare a sa, aceasta servind exclusiv informării tehnice.

Solicitantul unui model de utilitate poate cere, până la luarea unei hotărâri privind înregistrarea, conversia acestuia într-o cerere de brevet de invenţie (în condiţiile legii).

O cerere de brevet de invenţie respinsă poate fi transformată în cerere de model de utilitate (în condiţiile legii).

Ce nu se poate înregistra/proteja ca model de utilitate?

a) invențiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătății ori vieții persoanelor, animalelor sau plantelor ori care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiția ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea lor este interzisă printr-o dispoziție legală;

b) soiurile de plante și rasele de animale;

c) invențiile având ca obiect un material biologic;

d) invențiile având ca obiect un produs constând într-o substanță chimică sau farmaceutică;

e) invențiile având ca obiect un procedeu sau o metodă.

 

Avantajele oferite de înregistrarea unui model de utilitate:

Costuri reduse faţă de acelea ale unui brevet de invenţie.

Protecţie într-o perioadă avantajoasă producerii şi comercializării rapide ( 6 ani cu drept de prelungire două perioade a câte 2 ani).

- Procedura de obţinere a certificatului de model de utilitate este rapidă, deoarece obţinerea certificatului nu este condiţionată de procedura examinării de fond, ci doar de existenţa unui raport de documentare publicat în BOPI OSIM.

Comparaţie: Brevet de invenţie – Model de utilitate

  Brevet de invenţie  Model de utilitate

Noutate  

 DA   DA
Activitate inventivă  DA   NU
Aplicabilitate industrială  DA   DA
Ce se poate proteja  Cf.  Legii 64/1991 modificată  Cf.  Legii 350/2007
Ce nu se poate proteja  Cf.  Legii 64/1991 modificată  Cf.  Legii 350/2007
Cercetare  DA   NU
Examinare  DA  NU
Publicare  DA  DA
Durata protecţiei  20 de ani  10 ani
Taxe (pentru 6 ani) Depunere, publicare, examinare, anuităţi  Depunere, raport de documentare, publicare
Durata procedurii de acordare/înregistrare  Cca 3 – 5 ani  Într-un interval de 8-12 luni sau la cerere 18 luni cf. art. 18.4 şi 19 alin. 3

 

Biroul de Proprietate Intelectuala, Lab. 12, Et. 1. 

Institutul de Cercetare Dezvoltare Inovare

Produse High tech pentru Dezvoltare Durabilă

Brasov, 500484, Str. Institutului, Nr. 10.

E-mail: dpi@unitbv.ro