Carţi online

Fondul Bibliotecii Virtuale se constituie din cărţile ai căror autori acceptă publicarea lor ca open-source.

Dreptul afacerilor

SĂRARU, Cătălin-Silviu. Contemporary Challenges in the Business Law. Contributions to the 6th International Conference Perspectives of Business Law in the Third Millennium, November 25-26, 2016, Bucharest. [online]. Bucharest: ADJURIS - International Academic Publisher, 2017, 978-606-94312-0-7

Ştiinţa calculatoarelor

OGRUŢAN, Petre. Interfeţe şi echipamente periferice.  Curs. [online]. Braşov: Reprografia Universităţii Transilvania, 1994

OGRUŢAN, Petre, GERIGAN, Carmen, BANCIU, Nicolae. Memorii, interfeţe şi periferice. Interfeţe specializate. [online]. Braşov: Editura Universităţii Transilvania,  2003, ISBN 973-635-118-1

Management

POPESCU, Maria. Managementul inovării. [online]. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2016, ISBN 978-606-19-0759-5

Matematică

GAGEONEA, Elena Lidia, URDEA, Mihaela, CLINCIU, Mihaela Rodica. Geometrie descriptivă - Îndrumar de laborator şi teme. [online]. Braşov: Editura Universităţii Transilvania, 2006, ISBN 973-635-752-X

Fizică

NICOLAIDE, Andrei: Electromagnetics: General Theory of the Electromagnetic Field: Classical and Relativistic Approaches. [online]. Third Edition, Revised and Augmented, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2012

Inginerie mecanică

DUMITRIU, Adrian. Bazele sistemelor mecatronice. [online]. Braşov: Reprografia Universităţii Transilvania, 2006

Inginerie electrică

BORZA, Paul, GERIGAN, Carmen, OGRUŢAN, Petre, TOACSE, Gheorghe. Microcontrollere - Aplicaţii. [online]. Bucureşti: Editura Tehnica, 2000, ISBN 973-31-1577-6

HELEREA, Elena, OLTEAN, Ioan Danut, RAES, Paul, ANTAL, Ana Maria, MUNTEANU, Adrian, PĂDURE, Sultana, MOLDOVAN, Viviana. Materials for Electrical and Electronic Engineering.[online]. Braşov: Lux Librix, 2003, ISBN 973-9458-14-9

HELEREA, Elena, CĂLIN, Marius Daniel. Materials in Electrical Engineering. [online]. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2015, ISBN 978-606-19-0717-5

LATEŞ Mihai-Tiberiu, Sisteme eoliene. Teorie şi practică. [online]. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov,  2012

OGRUŢAN, Petre, SANDU, Florin. Compatibilitate electromagnetică. [online]. Braşov: Editura Universităţii Transilvania, 1999, ISBN 973-98796-9-1

Inginerie tehnologică

JULA, Aurel, CHIŞU, Emil,LATES, Mihai-Tiberiu. Organe de maşini şi Transmisii mecanice. [online]. Braşov: Editura Universităţii Transilvania, 2005, ISBN 978-973-635-444-1

LATEŞ, Mihai-Tiberiu. Metoda elementelor finite: aplicaţii. [online]. Braşov:  Editura Universitatii Transilvania, 2008, ISBN 978-973-635-659-9

JULA, Aurel, LATEŞ, Mihai-Tiberiu. Organe de maşini. [online]. Braşov: Editura Universităţii Transilvania, 2004, ISBN 978-973-635-218-8

Filologie

BUGARIU, Victor. Literaţi şi sefişti. O confruntare de mentalităţi. [online]. Braşov: Editura Universităţii Transilvania, 2007, ISBN 978-973-598-113-6

Cursuri accesibile din reţeaua locală