Biblioteci filiale

Biblioteca de Construcţii, Corp J, str. Turnului nr. 5

Fondul de publicaţii de specialitate al Bibliotecii de Construcţii a început să se constituie în perioada 1971/1972, când, au fost înfiinţate două secţii de subingineri în specializările construcţii civile, industriale şi agricole şi instalaţii pentru construcţii în cadrul Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a  Universităţii din Braşov.

Trecerea la o forma superioară  de învăţământ, cea de ingineri, profil construcţii civile industriale şi agricole, în anul 1990, la care s-a adăugat, în anul 1999, profilul instalaţii pentru construcţii, tot în cadrul Facultăţii de Silvicultura şi Exploatări Forestiere a  Universităţii Transilvania din Braşov, a însemnat îmbogătirea substanţială a fondului de publicaţii.

Biblioteca de Construcţii funcţionează ca filială a Bibliotecii UniversităţiiTransilvania din Braşov, din anul 2003.

Înfiinţarea Facultăţii de Construcţii a marcat, în anul 2003, constituirea Bibliotecii de Construcţii, asigurarea unui spaţiu adecvat desfăşurării activităţii bibliotecii şi instalarea în locaţia în care functionează Facultatea de Construcţii.

Biblioteca a fost concepută pentru o documentare specializată, în domeniile programelor de studiu licenţă  (construcţii civile, industriale şi agricole, instalaţii pentru construcţii, căi ferate, drumuri şi poduri), masterat şi doctorat.

Organizată în sistemul combinat de acces direct la colecţii şi împrumut, Biblioteca asigură împrumutul la domiciliu al titlurilor existente în mai multe exemplare.

Biblioteca de Muzică, Corp Z, str. Andrei Saguna nr. 2

Biblioteca de Muzică s-a reînfiinţat în anul 1990, odată cu reînfiinţarea Facultăţii de Muzică.

Între anii 1969-1971, Facultatea de Muzică a funcţionat încadrul Institutului Pedagogic Braşov, iar în perioada 1971-1979 a făcut parte din structura Universităţii din Braşov.

Fondul de publicaţii al vechii Bibliotecii de Muzică a fost preluat de Biblioteca Universităţii din Braşov şi a reprezentat, în anul 1990, nucleul de constituire al fondului documentar al Bibliotecii de Muzică.

După o perioadă de absenţă în structura Universităţii dinBraşov, între anii 1979-1989, Biblioteca funcţionează, în prezent, în clădirea Facultăţii de Muzică. Programele de licenţă, interpretare muzicală, instrumente şi canto şi pedagogie muzicală şi programele de masterat, solistică instrumentală, performanţă muzicală, arta cântului şi stilistica dirijorală sunt susţinute debibliotecă prin publicaţii de specialitate şi partituri muzicale.

Biblioteca dispune de un fond important de partituri muzicale, o mare parte dintre acestea provenind din donaţii de la personalităţi ale muzicii.