Biroul de Asigurare a Calitatii > Activitati > Activ Audituri 2012-2013

Programul anual de audit al SMC

Anul universitar 2012 - 2013
 
 
Nr.crt. Auditat
Criterii / Referential

Perioada
Proces Structura  (universitate, facultate, departament, serviciu / compartiment)
A. Audituri interne ale SMC
 1 Rapoartele de autoevaluare a programelor de studii
Programele de studii supuse evaluarii externe

Metodologia ARACIS

Documente interne

8 - 15 ianuarie 2013
2 Evaluare cadre didactice
Departamentele din toate facultatile
Regulamentul privind evaluarea  periodica a calitatii personalului didactic
25-28 februarie 2013
3 Raportul de autoevaluare institutionala Universitatea

Metodologia ARACIS
Documente interne

aprilie - mai 2013
4 Procesul de evaluare a activitatii didactice de catre studenti Departamentele din toate facultatile
Procedura
Evaluarea activitatii didactice de catre studenti

15-22 martie 2013
5 Procese de secretariat - facultate

Secretariatele facultatilor

 
Procedura Inregistrarea rezultatelor scolare ale studentilor
11-15 martie 2013
6 Procesul de gestionare a documentelor necesare evaluarii programelor de studii
Departamentele facultatilor
Initierea, monitorizarea si evaluarea programelor de studii
14 - 24 mai 2013
7 Cunoasterea procedurilor generale si specifice de catre membrii comunitatii academice
Departamentele facultatilor 
Regulamentele si procedurile aplicabile
14 - 24 mai 2013
 
Brasov, 28.01.2013 
   
     
Aprobat,   Intocmit,
Rector,   Coordonator CEAC-U,
Prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN   Prof.univ.dr.ing. Simona LACHE

 


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior