ActivAudituri2014-2015

Programul anual de audit al SMC

Anul universitar 2014 - 2015
 
 
Nr.crt. Auditat
Criterii / Referential

Perioada
Proces/ produs
Structura  (universitate, facultate, departament, serviciu / compartiment)
A. Audituri interne ale SMC
 1 Procesele ERASMUS - privind mobilitatile studentilor, cadrelor didactice si nedidactice
Biroul pentru programe comunitare in domeniul educatiei si formarii profesionale

ISO 9001, cap. 4.2

Procedurile specifice ERASMUS

nov. 2014
 2 Raportul de autoevaluare a programelor de studii
Programele de studii supuse evaluarii externe
Metodologia ARACIS
Documente interne

dec. 2014, ian. 2015, aprilie 2015

3 Procesul de elaborare a proiectelor de finalizare a studiilor
Departamente

ISO 9001, cap. 4.2, cap. 8.2, Manualul calitatii                 

Procedura specifica

mai 2015
4
Procesul de evaluare cadre didactice
Departamente

ISO 9001, cap. 6.2

Manualul calitatii 

Regulamentul privind evaluarea periodica a calitatii personalului didactic


mai 2015
5 Procesele SMC de la ID/IFR (comunicarea cu studentii, evaluarea personalului) CIDIFR

ISO 9001, cap. 8.2.1

Metodologia ARACIS 

Procedurile specifice ID/IFR

mai 2015
6 Procese de secretariat (decanat): folosirea documentelor SMC
Departamente

ISO 9001, cap. 4.2

Proceduri specifice

Documentele SMC

mai 2015
7 Procesul de asigurare a materialelor suport-Biblioteca Biblioteca

Manualul calitatii

Procedura specifica

iunie 2015
 8 Procesul de instruire  a personalului didactic auxiliar si nedidactic Serviciul Resurse umane

ISO 9001, cap. 6.2

Manualul calitatii
iulie 2015
 9 Procesul  de consiliere si orientare in cariera
CICOC Regulament CICOC
septembrie 2015
 10 Procesul de comunicare cu absolventii
Facultati

ISO 9001, cap. 8.2

Procedura specifica

septembrie 2015
 11 Controlul echipamentelor de monitorizare si masurare ICDT ISO 9001, cap. 7.6                     Manualul calitatii septembrie 2015 
 B. Audituri externe ale SMC
 1 Audit de supraveghere
 Universitate

ISO 9001:2008

Documente SMC

Iunie 2015
 
Brasov, 29.06.2015 
   
     

Rector,

Prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN

 


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior