ActivAudituri_2015-2016

Programul anual de audit al SMC

Anul universitar 2015 - 2016
 
 
Nr.crt. Auditat
Criterii / Referential

Perioada
Proces/ produs
Structura  (universitate, facultate, departament, serviciu / compartiment)
A. Audituri interne ale SMC
1 Raportul de autoevaluare a programelor de studii Programele de studii supuse evaluarii externe Metodologia ARACIS 
Documente interne
dec. 2015
ian. 2016
aprilie 2016
 2  Procesele de resurse umane Serviciul Resurse umane ISO 9001, cap. 6.2
Proceduri specifice
ian. 2016
3 Procese educationale IF Departamente ISO 9001, cap. 4.2, cap. 8.2
Manualul calitatii
Procedura specifica
nov. 2015 - martie 2016
4 Procesele ERASMUS - privind mobilitatile studentilor, cadrelor didactice si nedidactice
Biroul pentru programe comunitare in domeniul educatiei si formarii profesionale

ISO 9001, cap. 4.2

Procedurile

specifice

ERASMUS

mai 2016
 5 Procesul de evaluare cadre didactice Departamente
ISO 9001, cap. 6.2
Manualul calitatii
Regulamentul privind evaluarea periodica a calitatii pers.didactic
mai 2016
 6 Procese legate de infrastructura BRME ISO 9001, cap. 4.2
Manualul calitatii
mai 2016
7 Procesele SMC de la ID/IFR (comunicarea cu studentii, evaluarea personalului)
CIDIFR

ISO 9001, cap. 8.2.1

Metodologia ARACIS 

Procedurile specifice ID/IFR

febr. 2016
 8 Auditarea proceselor de cercetare-dezvoltare
 
Facultati ISO 9001, cap. 7
Proceduri specifice 
Regulament de functionare
sept. 2016
 9 Procese de secretariat (decanat): folosirea documentelor SMC

Departamente

ISO 9001, cap. 4.2
Proceduri specifice
Documentele SMC

martie 2016
10 Procesul de asigurare a materialelor suport - Biblioteca Biblioteca

ISO 9001, cap. 4.2

Manualul calitatii 

Proceduri specifice


oct. 2015

11
Procese studenti 
CICOC

ISO 9001, cer. 7.2

Regulament CICOC

Manualul calitatii

dec. 2015
12 Procesul de comunicare cu absolventii
Facultati 

ISO 9001, cap. 8.2

Procedura specifica

mai 2016
B. Audituri externe ale SMC
 1  Audit de supraveghere Universitate ISO 9001:2008
Documente SMC
mai-iunie 2016

 
Brasov, 19.10.2015 
   
     
F01-PG8.2-01/ed.2, rev.0    
     
  Aprobat,  

Rector,

Prof.univ.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN

 

ISO 9001, cap. 4.2,

ISO 9001, cap. 4.2,

ISO 9001, cap. 4.2,

ISO 9001, cap. 4.2

ISO 9001, cap. 4.2

Procesul de elaborare a proiectelor de finalizare a studiilor
Departamente

ISO 9001, cap. 4.2, cap. 8.2, Manualul calitatii                 

Procedura specifica

mai 2015

Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior