Biroul de Asigurare a Calitatii > Activitati > Audituri interne 2009-2010


Audituri interne
Anul universitar 2009 - 2010
 
Nr.crt. Scop  Programe de studii / Procese  Perioada
1
Verificarea conformitatilor rapoartelor de evaluare interna a programelor de studii cu cerintele din ghidurile ARACIS si calitatea dovezilor anexate
Programe de studii
Septembrie 2009
Decembrie 2009
2
Auditul elaborarii si gestionarii inregistrarilor referitoare la inmatricularea, evaluarea, alte probleme ale studentilor
Activitatea de secretariat
Decembrie 2009
Mai 2010
3

Verificarea conformitatii cu regulamentele si legile aplicabile a procesului de rezolvare a problemelor sociale (alocare burse, camine, bilete de tabara)

Procesul de rezolvare a problemelor sociale 

Ianuarie 2010
4
Verificarea corespondentei dintre competentele cadrelor didactice si disciplinele predate

Procesul didactic

Februarie 2010
5
Verificarea modului de organizare si derulare a activitatii de evaluare a studentilor

Procesul didactic

Martie 2010
6
Verificarea procesului de evaluare a personalului didactic auxiliar si TESA

Resurse umane

Martie 2010
7
Auditul procesului de evaluare a activitatii didactice de catre studenti

Procesul de evaluare a activitatii didactice de catre studenti

Iunie 2010
8
Auditul calitatii procesului didactic si de management al resurselor DIDIFR

Activitatea DIDIFR

Septembrie 2010


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior