Biroul de Asigurare a Calitatii > Activitati > Plan_de_activ_DAC_2016-2017

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii

Biroul de Asigurare a Calitatii

An universitar 2016-2017

Plan de activitate


Nr.crt. Descrierea activitatii Termen limita Responsabil Observatii 
1 Coordonarea si analiza activitatilor de asigurare si evaluare a calitatii
 1.1 Evaluarea activitatii CEAC-U/DAC pe anul 2015-2016
oct. 2016
CEAC-U, DAC
Raport
 1.2 Evaluarea interna institutionala pe anul 2015-2016
nov. 2016
CEAC-U
Raport institutional
 1.3 Coordonarea procesului de evaluare interna a programelor de studii in vederea evaluarii externe ARACIS

nov.2016                           febr. 2017

CEAC-U
DAC
Coord. PS
Programul activitatilor
 1.4 Evaluarea activitatii didactice de catre studenti
apr. 2017
sept. 2017 
CEAC-U
CEAC-D
DAC
Sinteze, Informare
2 Audituri interne  
 2.1 Rapoartele de autoevaluare a programelor de studii supuse evaluarii externe nov. 2016
febr. 2017
CEAC-U
DAC   

2.2
Procesul de evaluare a cadrelor didactice (studenti, colegiala, sef ierarhic)
sept. 2017
CEAC-U
DAC   

2.3
Procese de secretariat (decanat si departament)
mai 2017
CEAC-U
DAC
 
2.4 Procese de cercetare-dezvoltare
sept. 2017      
CEAC-U
DAC
 
2.5
Procese educationale
sept. 2017
CEAC-U
DAC
 
2.6
Procese privind relatiile internationale iulie 2017
CEAC-U
DAC
ORI
 
2.7
Procese de resurse umane iunie 2017
CEAC-U
DAC
SRU
 
2.8
Procese coordonate de DTA
iulie 2017
CEAC-U
DAC
DTA

 
 2.9 Procese studenti
mai 2017
CEAC-D
DAC 
 
 2.10 Pregatirea auditului extern de urmarire a conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele ISO 9001
sept. 2017
CEAC-U
DAC 
Conf. planificarii OCS
3 Actualizarea/imbunatatirea documentelor sistemului de management al calitatii
 3.1 Elaborarea/revizuirea documentelor SMC
permanent
CEAC-U
DAC

4 Actualizare/gestionare baze de date si documente privind calitatea
4.1 Baze de date - structurile CEAC oct.-nov. 2016
CEAC-U   
4.2 Baze de date - Programe de studii oct.-nov. 2016
DAC    
4.3 Baze de date - Rezultatele evaluarii Programelor de studii permanent 
DAC
 
4.4 Date de sinteza si rapoarte privind activitatea structurilor suport si administrative
nov. 2016
ian. 2017
Coordonatori/sefi structuri suport si administrative
DAC
 
5 Diseminarea informatiilor si crearea culturii calitatii in universitate   
5.1 Dezbateri/Diseminarea in universitate a procedurilor in vigoare permanent  
DAC
Responsabili de proces

5.2
Dezbateri cu personalul din facultati/ departamente privind gestionarea documentelor SMC
aprilie-mai 2017 DAC   
5.3 Instruirea responsabililor de proces/servicii suport privind definirea proceselor si diseminarea instructiunilor/procedurilor specifice pe care le gestioneaza permanent
CEAC-U
DAC
 
5.4
Întâlniri cu reprezentanţii studentilor din CEAC-U si CEAC-D pentru discutarea problemelor referitoare la calitate

dec. 2016                 aprilie 2017

CEAC-U
DAC 
 
5.5
Dezbateri cu membrii CEAC-D - cadre didactice referitoare la calitate in educatie
ian.-mai 2017
CEAC-U
DAC 
 
5.6
Elaborarea de rapoarte/informarea conducerii privind rezultatele proceselor de evaluare/audit intern
permanent
CEAC-U
DAC 
 
5.7 Actualizarea site-ului DAC
permanent
CEAC-U
DAC
 
5.8
Participare la proiecte si evenimente privind calitatea in educatie
permanent
CEAC-U
DAC
 
5.9
Instruire privind elaborarea Rapoartelor de evaluare interna
nov. 2016-ian. 2017
DAC, coord. PS
 

 

Brasov, 28.09.2016
   
     
Aprobat,   Intocmit,
Coordonator CEAC - U,   Coordonator DAC,
Prof.dr.ing. Simona LACHE   Conf.dr.ing. Lia Elena ACIU
 


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior