Plan_de_activ_DAC_2017-2018

Universitatea Transilvania din Brasov

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Biroul de asigurare a calitatii


PLAN DE ACTIVITATE

al Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii si 

al Biroului de asigurare a calitatii 

an universitar 2017-2018

Nr.crt. Descrierea activitatii Termen limita Responsabil Observatii 
1 Coordonarea si analiza activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii
 1.1 Evaluarea activitatii CEAC-U/ DAC pe anul 2016-2017
octombrie 2017
CEAC-U,
DAC

Raport
 1.2 Evaluarea interna institutionala pe anul 2016-2017
noiembrie 2017
CEAC-U
Raport anual de evaluare interna a calitatii
 1.3 Coordonarea procesului de evaluare interna a programelor de studii in vederea evaluarii externe de catre ARACIS

februarie 2018

CEAC-U,
DAC,
Coord. PS
Rapoarte de autoevaluare, Planificarea activitatilor
 1.4
Coordonarea procesului de evaluare interna a universitatii in vederea evaluarii externe institutionale de catre ARACIS mai 2018
CEAC-U,
DAC,
Coord. PS

Rapoarte de autoevaluare,
Planificarea activitatilor pentru evaluarea externa institutionala,
Planificarea activitatilor pentru evaluarea programelor de studii evaluate in cadrul evaluarii externe institutionale

 1.5 Evaluarea activitatii didactice de catre studenti
aprilie 2018
septembrie 2018 
CEAC-U,
CEAC-D,
DAC
Sinteze, Raport
2 Audituri interne  
 2.1 Rapoarte de autoevaluare a programelor de studii supuse evaluarii externe ianuarie 2018
CEAC-U,
DAC   
Fise de observatii
2.2 Raportul de autoevaluare al universitatii in vederea evaluarii externe institutionale martie 2018 CEAC-U,
DAC
Fise de observatii
2.3
Procese de evaluare a cadrelor didactice (de catre studenti, colegiala, sef ierarhic)
septembrie 2018
CEAC-U,
DAC   
Raport audit
2.4
Procese de secretariat din cadrul departamentelor
decembrie 2017
CEAC-U,
DAC
Raport audit
2.5 Procese studenti (admitere, proces didactic, finalizare studii)
aprilie 2018       
CEAC-D,
DAC
Raport audit
 Audit extern
 3.1  Evaluarea externa institutionala  mai 2018 CEAC-U,     
DAC
Raport ARACIS
4 Actualizarea/ imbunatatirea documentelor sistemului de management al calitatii
 4.1 Elaborare/ revizuire documente SMC
permanent
CEAC-U,
DAC
Documente SMC
5 Actualizare/ gestionare baze de date si documente privind calitatea
5.1 Baza de date - structuri CEAC noiembrie 2017
CEAC-U  Informatii de la facultati
5.2 Baza de date - programe de studii noiembrie 2017
DAC    
5.3 Baza de date - rezultate ale evaluarii programelor de studii permanent 
DAC
Rapoarte ARACIS
5.4 Date de sinteza si rapoarte privind activitatea structurilor suport si administrative
ianuarie 2018
Coordonatori/ sefi structuri suport si administrative,
DAC
Informatii de la structurile suport din universitate
6 Diseminarea informatiilor si crearea culturii calitatii in universitate   
6.1 Dezbateri/ diseminare in universitate a procedurilor in vigoare permanent  
DAC,
Responsabili de proces

6.2
Dezbateri cu personalul din facultati/ departamente privind procesul de evaluare externa institutionala
mai 2018 DAC   
6.3 Instruirea responsabililor de proces/ servicii suport privind definirea proceselor si diseminarea instructiunilor/ procedurilor specifice pe care le gestioneaza permanent
CEAC-U,
DAC
 
6.4
Întâlniri cu reprezentantii studentilor din CEAC-U si CEAC-D pentru discutarea problemelor referitoare la calitate

aprilie 2018

CEAC-U,
DAC 
 
6.5
Dezbateri cu membrii CEAC-D - cadre didactice referitoare la calitatea in educatie
mai 2018
CEAC-U,
DAC 
 
6.6
Elaborarea de rapoarte/ informarea conducerii privind rezultatele proceselor de evaluare/ audit intern
permanent
CEAC-U,
DAC 
 
6.7 Actualizarea site-ului DAC
permanent
CEAC-U,
DAC
 
6.8
Participarea la proiecte si evenimente privind calitatea in educatie
permanent
CEAC-U,
DAC
 
6.9
Instruiri privind elaborarea rapoartelor de evaluare interna ale programelor de studii
ianuarie 2018
DAC,
Coord. PS
 

Brasov, 26.10.2017
   
     
   Profesor dr. ing. Simona LACHE,  
   Coordonatorul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii
     
 

Coordonator CEAC - U,

Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior