Biroul de Asigurare a Calitatii > Activitati > Plan activ DAC 2007-2008


Planul de activitati al Departamentului de Asigurare a Calitatii 
Anul universitar 2007 - 2008
 
 
Nr.crt. Descrierea activitatii Termen limita Responsabil Observatii 
1 Elaborare / Imbunatatire proceduri si instrumente de asigurare a calitatii serviciilor activitatilor si proceselor   Permanent

DAC
Responsabilii de proces

Anexa 1 - Lista proceduri
 1.1 Proceduri referitoare la procesul educational, forma ZI, ID, FC      
  1.2 Proceduri referitoare la cercetarea stiintifica      
  1.3 Proceduri referitoare la studenti      
 1.4 Proceduri referitoare la resursele umane      
 1.5 Proceduri referitoare la procesele administrative      
 1.6 Proceduri referitoare la evaluari si audituri      
 1.7 Proceduri referitoare la procesele mangement: relatiile cu mediul socio - economic      
 1.8 Baza de date Programe de studii      
2 Evaluarea calitatii programelor de studii si a proceselor Februarie 2007    
  2.1 Evaluare interna / externa programe de studii: ciclul de licenta      Anexa 2.1 - Lista programe de studii
 2.2 Evaluare interna / externa programe de studii: master     Anexa 2.2 - Lista programe de studii master
 2.3 Evaluare programe de studii ID     Anexa 2.3 - Lista programe de studii ID
2.4 Evaluarea admiterii      
2.5 Evaluarea de catre studenti Noiembrie 2007     
2.6 Evaluarea de catre absolventi Februarie 2007    
2.7 Evaluarea rezultatelor scolare      
3 Audituri interne Permanent   Anexe: Programe de audit, inregistrari
3.1 Audit - admitere Octombrie 2007    
3.2 Audit - Raport de evaluare programe de studii Februarie 2007    
3.3 Evaluarea de catre studenti Octombrie 2007    
3.4 Audit - evaluarea cadrelor didactice de catre seful ierarhic Decembrie 2007    
3.5 Audit - documente de scolarizare      
3.6 Audit - examen de licenta Iulie 2007    
3.7 Audit - activitate tutoriala si de consiliere a studentilor Februarie 2007    
4 Actiuni corective si de imbunatatire a calitatii initiate la recomandarea comisiilor de evaluare externa Permanent    
4.1 Planificarea actiunilor de imbunatatire a calitatii       
4.2 Monitorizarea actiunilor de imbunatatire a calitatii initiate la nivelul facultatilor si al universitatii in urma evaluarii externe si a auditurilor interne si analiza stadiului  Permanent     
5 Diseminarea informatiilor si crearea culturii calitatii in universitati Permanent     
5.1 Dezbateri / Diseminarea in universitate a documentelor de referinta / rezultatelor actiunilor de asigurare si evaluare a calitatii Permanent      
 5.2

Cursuri de initiere in managementul calitatii in educatie pentru:

  • membrii CEAC - facultate
  • cadre didactice din structura de conducere la nivel de universitate / facultate / catedra
  • studenti
  • conducerea administrativa

     

 
Iunie 2007    
 5.3 Cursuri de formare a auditorilor interni Iunie 2008    
 5.4 Elaborare de rapoarte  / informarea conducerii privind rezultatele proceselor de evaluare / audit intern 2007,
Septembrie 2008
   
  5.5 Actualizarea site - ului Departamentului de Asigurare a Calitatii Permanent       
 
Brasov, 20.10.2007      
     
Rector, Coordonator CEAC - U, Coordonator DAC,
Prof.dr.ing. Ion VISA Prof.dr.ing. Elena HELEREA Prof.dr.ing. Maria POPESCU


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior