Biroul de Asigurare a Calitatii > Activitati > Plan activitati DAC 2006 2007


Planul de activitati al Departamentului de Asigurare a Calitatii
Anul universitar 2006 - 2007

 
Nr.crt. Descrierea activitatii Termen limita
 1 Coordonarea si analiza activitatilor privind asigurarea si evaluarea calitatii  
  1.1 Evaluarea interna a programelor de studii de licenta, conform Planului de evaluare a programelor de studii anexat  23.03.2007 
 1.2 Elaborarea Raportului de evaluare interna a universitatii in vederea evaluarii externe institutionale, conform Metodologiei ARACIS si a reglementarii anexate  23.03.2007 
 1.3
 
Coordonarea procesului de evaluare a disciplinelor de catre studenti
 
 12.03.2007
 15.10.2007
 1.4 Coordonarea procesului de evaluare a absolventilor  oct. 2007
 1.5
 
Monitorizarea actiunilor de imbunatatire a calitatii initiate la nivelul facultatilor si al universitatii in urma evaluarii externe si auditurilor interne si analiza stadiului de realizare
 
 mai 2007
 oct. 2007
1.6 Elaborare Rapoarte de informare pentru analize de management  semestrial
 2 Audituri interne  
 2.1 Evaluarea interna a programelor de studii, conform ghidurilor ARACIS si a procedurii de audit intern  26.01.2007
 2.2 Evaluarea institutionala, conform ghidurilor ARACIS si a procedurii interne  23.03.2007
 2.3 Procese specifice initierii si functionarii programelor de licenta, master si formare continua: selectia cadrelor didactice; finalizarea activitatii  15.07.2007
 2.4 Evaluarea cadrelor didactice  15.04.2007
 2.5 Asigurarea resurselor pentru invatare  15.06.2007
 3 Actualizarea / imbunatatirea documentelor sistemului de management al calitatii  
  3.1 Proceduri referitoare la procesul didactic  10.04.2007
  3.2 Procedura pentru Elaborarea Raportului de evaluare interna a Programelor de studii  10.03.2007
  3.3 Procedura privind evaluarea rezultatelor la examene  15.04.2007
  3.4 Procedura / instrumente pentru evaluarea de catre studenti  15.05.2007
  3.5 Procedura / instrumente pentru evaluarea absolventilor  15.04.2007
 3.6 Ghid pentru elaborarea Rapoartelor de evaluare interna a Programelor de studii  15.02.2007
 4 Dezvoltarea sistemului informatic pentru monitorizarea calitatii in universitate  
 4.1  Baze de date privind programele de studii din universitate  20.04.2007
 4.2  Baza de date privind rezultatele invatarii  20.05.2007
 4.3  Baza de date privind structura CEAC   10.03.2007
4.4 Baza de date privind rezultatele evaluarii de catre studenti  15.04.2007
 5 Diseminarea informatiilor si crearea culturii calitatii in universitate  
 5.1

Dezbateri / diseminarea in universitate a Metodologiei si Ghidurilor  ARACIS, pentru:

  • decani si sefi de catedre
  • coordonatori de specializare
  • studenti senatori
 1.02.2007
 5.2

Cursuri de initiere in managementul calitatii in educatie, pentru:

  • membrii CEAC - facultate
  • cadre didactice din structura de conducere la nivel de universitate / facultate / catedra
  • studenti
  • conducerea administrativa
 15.06.2007
 5.3 Cursuri de formare a auditorilor interni  10.05.2007
 5.4 Actualizarea site-ului Departamentului de Asigurare a Calitatii  15.04.2007

Brasov, 10.11.2006

Rector, Coordonator CEAC - U, Coordonator DAC,
Prof.dr.ing. Ion VISA Prof.dr.ing. Elena HELEREA Prof.dr.ing. Maria POPESCU


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior