Biroul de Asigurare a Calitatii > Activitati > Plan de activ DAC 2008-2009


Planul de activitati al Departamentului de Asigurare a Calitatii 
Anul universitar 2008 - 2009
 
 
Nr.crt. Descrierea activitatii

Termen limita

Responsabil
Observatii/
Documente
1 Elaborare / Imbunatatire proceduri si instrumente de asigurare a calitatii serviciilor activitatilor si proceselor   Iulie 2009
CEAC-U/DAC
Responsabilii de proces
Conform
Anexei 1
 1.1 Proceduri referitoare la procesul educational, forma ZI, ID, FC   Prorector didactic,
Director DIDIFR,
Director DFC
II.1.1-II.1.8
II.2.1-II.2.6
II.3.1-II.3.3
 1.2 Proceduri referitoare la cercetarea stiintifica si scoala doctorala   Prorector cercetarea stiintifica,
Director DD,
Director DFC
 
II.5.1-II.5.5
II.4.1-II.4.5
 
 1.3 Proceduri referitoare la studenti  
Prorector studenti,
Prorector relatii internationale,
Prorector LMESC,
Director CICOC
III.4.1-III.4.2
III.4.3
 
III.4.5
III.4.4
 1.4 Proceduri referitoare la Biblioteca  
Director Biblioteca
III.3.1-III.3.6
 1.5 Proceduri referitoare la secretariat  
Secretar Sef
 
1.6 Proceduri referitoare la resursele umane  
Prorector didactic,
Director DRU
III.1.1, III.1.2,
III.1.3, III.1.4
1.7 Proceduri referitoare la procesele administrative  
Director Directie tehnico - administrativa 
III.2.1, III.2.11
1.8 Proceduri referitoare la evaluari si audituri  
Director DAC,
Compartimentul Audit Public Intern
I.11-I.13,
I.10 
1.9 Proceduri referitoare la procesele de management  
Rector,
Secretar stiintific
I.1-I.9,
I.15 
1.10 Proceduri generale referitoare la SMC  
CEAC-U/DAC
 
2 Evaluarea calitatii programelor de studii si a proceselor  
Rector,
CEAC-U/DAC
 
 2.1 Evaluarea calitatii institutionale Sept. 2009
CEAC-U
Raport
 2.2 Evaluare interna / externa programe de studii de licenta ZI, DIDIFR Ian. 2009
CEAC-U/DAC,
CEAC-F/CPS,
DIDIFR
Lista PS,
REI PS
 2.3 Evaluare interna / externa programe de studii master ZI, DIDIFR Ian. 2009
CEAC-U/DAC,
CEAC-F/CPS,
DIDIFR
Lista PS,
REI PS
 2.4 Evaluarea de catre studenti
Nov. 2009,
Apr. 2009
CEAC-U/DAC,
CEAC-F
Rapoarte PS,
Raport F
2.5 Evaluarea de catre absolventi Sept. 2009 
CEAC-U,
Prorector LMESC
Rapoarte PS,
Raport F
 2.6 Evaluarea rezultatelor scolare
Mar. 2009,
Sept. 2009 
Prorector didactic,
Secretar Sef 
 
Rapoarte PS,
Raport F
 2.7 Evaluarea calitatii cercetarii stiintifice Feb. 2009   Prorector cercetare stiintifica,
Director DEMPEC
Raport
 2.8 Evaluarea promovarii cadrelor didactice Sept. 2009 Prorector didactic
Raport
 2.9 Evaluarea ariei de recrutare a candidatilor la admitere Dec. 2008 CEAC-U/DAC
Raport
 2.10 Evaluarea activitatilor sociale si culturale studentesti Sept. 2009 Prorector studenti
Raport
 2.11 Evaluarea activitatii departaemntelor din universitate: Facultati/Entitati functionale Sept. 2009
Decani/CEAC-F,
Directori de departamente
Raport
3 Audituri interne  
CEAC-U/DAC
Compartimentul Audit Public Intern 

Conform Programului de audit 

3.1  Audit - Proces didactic   CEAC-U/DAC
Raport audit
3.2  Audit - Rapoarte de evaluare programe de studii
Ian. 2009,
Iun. 2009 
CEAC-U/DAC 
Raport audit 
3.3  Audit - Evaluarea de catre studenti
Dec. 2008,
Mai. 2009  
CEAC-U/DAC  
Raport audit  
3.4  Audit - Evaluarea cadrelor didactice de catre seful ierarhic si evaluarea colegiala
Iun. 2009  
CEAC-U/DAC    Raport audit 
3.5 Audit - Documente de scolarizare Permanent
Compartimentul Audit Public Intern 
Raport audit 
3.6 Monitorizare si control al actiunilor de imbunatatire de la facultati Dec. 2008 CEAC-U/DAC   
Raport
4 Dezvoltare produse informatice si baze de date pentru procese si inregistrari privind calitatea in universitate   CEAC-U/DAC   
4.1 Dezvoltare / actualizare baza de date - programe de studii Permanent DAC  
4.2 Actualizare Baza de date - CEAC Nov. 2008 DAC  
4.3 Dezvoltare aplicatie soft evaluare de catre studenti Oct. 2008 DAC  
4.4 Dezvoltare aplicatie soft evaluare de catre absolventi Dec. 2008 DAC+D informatizare  
5 Diseminarea informatiilor si crearea culturii calitatii in universitate Permanent
Rector,
CEAC-U/DAC 
 
 5.1 Diseminarea documentelor de referinta / rezultatelor actiunilor de asigurare si evaluare a calitatii / newsletter site unitbv (participare proiecte, seminarii, instruiri, etc.)
Nov. 2008,
Permanent
CEAC-U,
DAC 
Lista activitati
 5.2

Consultanta/instruiri in asigurarea calitatii in universitate pentru responsabilii cu calitatea si membrii CEAC-U/CEAC-F

  • elaborare proceduri
  • evaluare de catre studenti
  • elaborare rapoarte de evaluare interna
  • elaborare rapoarte anuale CEAC-F, CEAC-U

Permanent

 
 
Nov. 2008
Nov. 2008
Nov. 2008
Dec. 2008
CEAC-U/DAC   Lista activitati
 5.3 Actualizarea site - ului Departamentului de Asigurare a Calitatii Permanent  DAC  
6 Pregatirea pentru demararea procedurii de evaluare de catre un organism international de evaluare      
 6.1 Elaborarea unui set de cerinte / standarde de calitate Nov. 2008   Standarde de calitate
6.2 Comunicarea cu EUA Permanent   Standarde de calitate
 
Aprobat, Avizat, Intocmit,
     
Rector,
Prorector cu asigurarea calitatii si
evaluare internationala,
Coordonator DAC,
Prof.univ.dr.ing. Ion VISA Prof.univ.dr.ing. Simona LACHE Prof.univ.dr.ing. Maria POPESCU


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior