Biroul de Asigurare a Calitatii > Activitati > Plan de activ DAC 2009-2010

Planul de activitati al Departamentului de Asigurare a Calitatii 

Anul universitar 2009 - 2010
 
 
Nr.crt. Descrierea activitatii Termen limita Responsabil Observatii 
1 Coordonarea si analiza activitatilor privind asigurarea si evaluarea calitatii
 1.1 Evaluarea interna a programelor de studii
Sept. 2009,
Dec. 2009
CEAC-U/DAC,
Coordonatori PS
Autorizare provizorie/
acreditare/reacreditare
  1.2 Elaborarea Raportului de evaluare interna institutionala pe anul universitar 2008 - 2009
Oct. 2009
CEAC-U
Publicarea pe site-ul universitatii
  1.3 Evaluarea activitatii didactice de catre studenti
Nov. 2009, 
Martie 2009 
CEAC-U/CEAC-F
/DAC 
Perioadele evaluarii sunt stabilite prin HBS Evaluare on-line
 1.4 Evaluarea de catre absolventi
Oct. 2009
Prorector LMESC  
 1.5 Monitorizarea actiunilor de imbunatatire a calitatii initiate la nivelul facultatilor si al universitatii
Nov. 2009, 
Aprilie 2009  
CEAC-U/DAC    
 1.6 Evaluare CICOC
Aprilie 2010 
CEAC-U/DAC    
2 Auditul calitatii  
  2.1 Rapoartele de evaluare interna a programelor de studii supuse evaluarii externe Sept. 2009, 
Dec. 2010 
CEAC-U/DAC     
 2.2 Procesul de evaluare a activitatii didactice de catre studenti
Iunie 2010 
CEAC-U/DAC  
 2.3 Procesul de rezolvare a problemelor sociale (alocare burse, camine, bilete de tabara
Ian. 2010 
CEAC-U/DAC   
2.4 Activitatea de secretariat Dec. 2009, 
Mai 2010 
Secretar sef univ.
/DAC
 
2.5 Activitatea personalului didactic auxiliar si TESA
Martie 2010 
CEAC-U/DAC    
2.6 Activitatea DID/IFR Sept. 2007 CEAC-U/DAC   
2.7 Activitatea de evaluare a studentilor
Martie 2010  
CEAC-U/DAC    
2.8 Corespondenta dintre competentele cadrelor didactice si disciplinele predate
Febr. 2010  
CEAC-U/DAC   
3 Actualizarea / imbunatatirea documentelor sistemului de mangement al calitatii
3.1 Elaborarea/implementarea documentelor/formularelor pentru evaluarea interna a Programelor de studii Sept. 2009 CEAC-U   
3.2 Elaborarea si implementarea aplicatiei pentru evaluarea on-line a activitatii didactice de catre studenti Oct. 2009 DI/CEAC-U/DAC    
3.3 Elaborare proceduri pentru Scoala doctorala Dec. 2009 DD/CEAC-U/DAC    
3.4 Elaborare proceduri privind managementul programelor Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale Dec. 2009
BPCDEFP/
CEAC-U
/DAC   
 
3.5 Elaborare proceduri pentru Biblioteca Universitatii Martie  2010
Biblioteca/
CEAC-U
/DAC   
 
3.6 Elaborare/imbunatatire proceduri pentru mangementul resurselor umane Martie  2010
DRU/
CEAC-U
/DAC   
 
4 Actualizare/gestionare informatii si documente privind asigurarea calitatii
4.1 Baze de date privind structura CEAC Oct. 2009  CEAC-U/DAC    
4.2 Baze de date privind programele de studii Permanent  DAC    
4.3 Rezultatele evaluarii externe a programelor de studii Permanent 
Secretar sef univ.
/DAC
 
4.4 Informatii privind rezultatele scolare Nov. 2009, 
Aprilie 2010 
Prorector didactic  
4.5 Baza de date privind cercetarea stiintifica  Aprilie 2010  Prorectorat cercetare  
4.6 Baza de date privind resursele umane Martie  2010  DRU   
4.7 Baza de date privind infrastructura Martie  2010  Prorectorat cercetare/DTA   
4.8 Baza de date privind activitatile sociale studentesti Martie  2010   Prorectorat studenti  
4.9 Baza de date privind legaturile cu mediul economic si socio-cultural Martie  2010

Prorectorat LMESC

/DESC 

 
5 Diseminarea informatiilor si crearea culturii calitatii in universitati   
5.1 Dezbateri / Diseminarea in universitate a procedurilor in vigoare Permanent  
DAC
Responsabilii
de proces
Site-ul universitatii
5.2

Intalniri periodice cu CEAC-F

Permanent CEAC-U/DAC    
5.3 Elaborare de rapoarte/informarea conducerii privind rezultatele proceselor de evaluare/audit intern Permanent CEAC-U/DAC    
5.4 Raport de activitate DAC pentru anul universitar 2008 - 2009 Oct. 2009 CEAC-U/DAC     
5.5 Pregatirea analizei privind evaluarea institutionala a calitatii Ian. 2010 CEAC-U/DAC     
5.6 Organizarea de instruiri pentru cadrele didactice si personalul DAC privind rapoartele de evaluare interna si abordarea activitatii de evaluare externa Ian. 2010  CEAC-U/DAC    
5.7 Actualizarea site-ului DAC  Permanent CEAC-U/DAC    
 
Aprobat in BS din 22.10.2009      
Brasov, 26.10.2009      
     
Aprobat, Avizat, Intocmit,
Rector, Coordonator CEAC - U, Coordonator DAC,
Prof.dr.ing. Ion VISA Prof.dr.ing. Simona LACHE Prof.dr.ing. Maria POPESCU


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior