Biroul de Asigurare a Calitatii > Activitati > Plan de activ DAC 2010-2011

Planul de activitati al Departamentului de Asigurare a Calitatii 

Anul universitar 2010 - 2011
 
 
Nr.crt. Descrierea activitatii Termen limita Responsabil Observatii 
1 Coordonarea si analiza activitatilor privind asigurarea si evaluarea calitatii
 1.1 Evaluarea interna institutionala pe anul 2009-2010
Oct. 2010
CEAC-U
 
  1.2 Evaluarea activitatii CEAC-DAC pe anul 2009-2010
Oct. 2010
CEAC-U
DAC
 
  1.3 Evaluarea institutionala internationala
Dec. 2010, 
Oct. 2011 
Prorectorat ACEI
Conform programului de activitati publicat pe site
 1.4 Evaluarea interna a programelor de studii in vederea evaluarii ARACIS
Febr. 2011
CEAC-U
DAC
Coord. PS
Acreditare
Reacreditare
 1.5 Evaluarea activitatii didactice de catre studenti
Dec. 2010, 
Martie 2010  
CEAC-U
CEAC-F
DAC
Conform aprobarii BS
 1.6 Evaluarea absolventilor
Iunie 2011 
Prorectorat LMESC  
1.7 Evaluarea colegiala
Iulie 2011 
CEAC-U
DAC
 
1.8 Monitorizarea actiunilor de imbunatatire a calitatii initiate la nivelul facultatilor si al universitatii
Aprilie 2011 
CEAC-U
DAC
 
2 Audituri interne  
  2.1 Rapoartele de autoevaluare a programelor de studii supuse evaluarii externe Febr. 2011 
 
CEAC-U
DAC   
 
 2.2 Procesul de evaluare a activitatii didactice de catre studenti
Febr. 2011-Iunie 2011
CEAC-U
DAC   
 
 2.3 Activitatea de secretariat
Nov. 2010
Mai 2011 
Secretar sef univ.
DAC 
Audituri de urmarire
2.4 Activitatea de evaluare a personalului didactic auxiliar si TESA  Martie 2011
CEAC-U
DAC   
 
3 Actualizarea/imbunatatirea documentelor sistemului de management al calitatii
3.1 Elaborare proceduri pentru Scoala doctorala Iunie 2011
Scoala Doctorala
DAC 
 
3.2 Elaborare proceduri pentru Biblioteca Universitatii Mai 2011
BU
DAC  
 
3.3 Elaborare/imbunatatire proceduri MRU Aprilie 2011
DRU
DAC  
 
3.4 Elaborare proceduri pentru Departamentul de Proprietate Intelectuala Sept. 2011
DPI
DAC   
 
3.5 Proceduri pentru Directia Camine-Cantine Sept.  2011
DCC
DAC   
 
4 Actualizare/gestionare baze de date si documente privind calitatea
4.1 Baze de date privind structurile CEAC Oct. 2010  CEAC-U   
4.2 Baze de date privind Programele de studii Permanent  DAC    
4.3 Rezultatele evaluarii Programelor de studii Permanent 
Secretar sef univ.
DAC
 
4.4 Situatii de sinteza privind calitatea institutionala Dec. 2010
Responsabili de proces
DAC
 
5 Diseminarea informatiilor si crearea culturii calitatii in universitati   
5.1 Dezbateri / Diseminarea in universitate a procedurilor in vigoare Permanent  
DAC
Responsabilii
de proces
Site-ul universitatii
5.2

Intalniri cu reprezentantii studentilor pentru discutarea problemelor referitoare la calitate

Iunie 2011
CEAC-U
DAC  
 
5.3 Cursuri de formare/informare a persoanelor care participa la procesele de evaluare si audit Ianuarie 2011
DAC
DIDIFR
 
5.4 Elaborare de rapoarte/informarea conducerii privind rezultatele proceselor de evaluare/audit intern Permanent
CEAC-U
DAC   
 
5.5 Actualizarea site-ului DAC Permanent
CEAC-U
DAC   
 
5.6 Participare la proiecte si evenimente privind calitatea in educatie Permanent
CEAC-U
DAC 
 
 
 
Brasov, 10.10.2010      
     
Aprobat,   Intocmit,
Coordonator CEAC - U,   Coordonator DAC,
Prof.dr.ing. Simona LACHE   Prof.dr.ing. Maria POPESCU

 


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior