Biroul de Asigurare a Calitatii > Activitati > Plan de activitati 2014_2015

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii

Biroul de Asigurare a Calitatii

Anul universitar 2014-2015

Plan de activitati


Nr.crt. Descrierea activitatii Termen limita Responsabil Observatii 
1 Coordonarea si analiza activitatilor de asigurare si evaluare a calitatii
 1.1 Evaluarea interna institutionala pe anul 2013-2014
nov. 2014
CEAC-U
Raport institutional
 1.2 Evaluarea activitatii CEAC-U/DAC pe anul 2013-2014
nov. 2014
CEAC-U
DAC
Raport
 1.3 Coordonarea procesului de evaluare interna a programelor de studii in vederea evaluarii externe ARACIS
ian. 2015
CEAC-U/DAC
Coord. PS
Programul activitatilor
 1.4 Evaluarea activitatii didactice de catre studenti
ian. 2015
iunie 2015 
CEAC-U
CEAC-D
DAC
Sinteze, Informare
 1.5 Evaluarea colegiala
iunie 2015
CEAC-U, Pr.D Sinteze, Informare
2 Audituri interne  
 2.1 Rapoartele de autoevaluare a programelor de studii supuse evaluarii externe ian. 2015
 
CEAC-U
DAC   

2.2
Procesul de evaluare a cadrelor didactice
febr. 2015
CEAC-U
DAC   

2.3 Procese de secretariat (departament): folosirea documentelor SMC
martie 2015
Secretar sef univ.
DAC
 
2.4
Procesele SMC de la ID/IFR (comunicarea cu studentii, evaluarea personalului)
febr. 2015
CEAC-U
DAC
CIDIFR
 
2.5 Procesele ERASMUS  - respectarea procedurilor specifice nov. 2014
CEAC-U
DAC
 
 2.6 Procesul de instruire a personalului didactic auxiliar si nedidactic ian. 2015
CEAC-U
DAC
SRU
 
 2.7 Procesul de evaluare anuala a programului de studii dec. 2014
CEAC-U
DAC
CEAC-D
Coord. PS
 
 2.8 Procesul de asigurare a materialelor suport - Biblioteca
aprilie 2015
CEAC-U
DAC
Biblioteca univ.
 
2.9
Procesul de elaborare a proiectelor de finalizare a studiilor (procedura de stabilire a temei si a coordonatorului) dec. 2014
CEAC-D
DAC
 
2.10
Procesul de comunicare cu absolventii mai 2015
CEAC-D
DAC
BRME
 
2.11
Pregatirea auditului extern de urmarire a conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele ISO 9001
iunie-iulie 2015
CEAC-U
DAC
Conf. planificarii OCS
3 Actualizarea/imbunatatirea documentelor sistemului de management al calitatii
 3.1 Actualizarea documentelor SMC
permanent
CEAC-U
DAC
3.2
Elaborare procedura privind Analiza de management nov. 2014
CEAC-U
DAC
 
3.3 Elaborare procedura privind Organizarea practicii martie  2015
BRME 
 
3.4 Elaborare procedura privind Securitatea informatiei dec. 2014
CEAC-U
DAC
Pr. CSI
 
3.5 Elaborare procedura privind Controlul managerial intern dec. 2014
CEAC-U
DAC
CAPI
 
 3.6 Elaborare proceduri privind procesele din domeniul financiar-contabilitate febr. 2015
CEAC-U
DAC
DFC
 
4 Actualizare/gestionare baze de date si documente privind calitatea
4.1 Baze de date - structurile CEAC oct. 2014
CEAC-U   
4.2 Baze de date - Programe de studii permanent  DAC    
4.3 Baze de date - Rezultatele evaluarii Programelor de studii permanent 
DAC
 
4.4 Date de sinteza si rapoarte privind activitatea structurilor suport si administrative
ian. 2015
Coordonatori/sefi structuri suport si administrative
DAC
 
5 Diseminarea informatiilor si crearea culturii calitatii in universitate   
5.1 Dezbateri / Diseminarea in universitate a procedurilor in vigoare permanent  
DAC
Responsabilii
de proces
5.2 Instruire personal secretariat privind gestionarea documentelor SMC nov. 2014 DAC  
5.3
Instruirea responsabililor de proces/servicii suport privind definirea proceselor si diseminarea instructiunilor/procedurilor specifice pe care le gestioneaza
permanent
CEAC-U
DAC  
 
5.4 Intalniri cu reprezentantii studentilor pentru discutarea problemelor referitoare la calitate martie 2014
CEAC-U
DAC
 
5.5 Instruirea membrilor CEAC-D - cadre didactice referitoare la calitate in educatie mai 2014
CEAC-U
DAC   
 
 5.6 Elaborarea de rapoarte/informarea conducerii privind rezultatele proceselor de evaluare/audit intern permanent
CEAC-U
DAC 
 
5.7 Actualizarea site-ului DAC permanent
CEAC-U
DAC   
 
5.8 Participare la proiecte si evenimente privind calitatea in educatie permanent
CEAC-U
DAC 
 
5.9
Instruire privind elaborarea Rapoartelor de evaluare interna
dec. 2014
DAC
Coord. PS 
 
 
Brasov, 28.09.2014 
   
     
Aprobat,   Intocmit,
Coordonator CEAC - U,   Coordonator DAC,
Prof.dr.ing. Simona LACHE   Prof.dr.ing. Maria POPESCU
 


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior