Biroul de Asigurare a Calitatii > Activitati > Plan de activitati DAC 2012 2013

Planul de activitati al Biroului de Asigurare a Calitatii 

Anul universitar 2012 - 2013

 
Nr.crt. Descrierea activitatii Termen limita Responsabil Observatii 
1 Coordonarea si analiza activitatilor privind asigurarea si evaluarea calitatii
 1.1 Evaluarea interna institutionala pe anul 2011-2012
Nov. 2012
CEAC-U
Raport anual de evaluare institutionala
  1.2 Evaluarea activitatii CEAC-U/DAC pe anul 2011-2012
Oct. 2012
CEAC-U
DAC
Raport
 1.3 Evaluarea interna a programelor de studii in vederea evaluarii ARACIS
Ian. 2013
CEAC-U/DAC
Coord. PS

 1.4 Evaluarea activitatii didactice de catre studenti
Ian. 2013
Iunie 2013 
CEAC-U
CEAC-D
DAC
Conf. calendarului
 1.5 Monitorizarea actiunilor de imbunatatire a calitatii initiate la nivelul facultatilor si al universitatii Mai 2013
CEAC-U
DAC

1.6 Evaluarea institutionala ARACIS  

CEAC-U
DAC
Conf. calendarului
 1.7 Evaluarea institutionala EUA Martie 2013 Comisia de autoevaluare UTBV Conf. calendarului
2 Audituri interne  
  2.1 Rapoartele de autoevaluare a programelor de studii supuse evaluarii externe Ian. 2013 
 
CEAC-U
DAC   
Conf. calendarului 
 2.2 Raportul de autoevaluare institutionala - pentru evaluarea ARACIS
  CEAC-U
Conf. calendarului 
2.3
Procesul de evaluare a activitatii didactice de catre studenti
Martie 2013
CEAC-U
DAC   

 2.4 Procesul de evaluare a cadrelor didactice Februarie 2013
CEAC-U
DAC
 
2.5 Cunoasterea procedurilor generale si specifice de catre membrii comunitatii academice Mai 2013
CEAC-U
DAC 
 
2.6 Procese de secretariat - facultate
Martie 2013
Secretar sef univ.
DAC 

2.7 Procesul de gestionare a documentelor necesare evaluarii programelor de studii
Mai 2013
DAC   
 
3 Actualizarea/imbunatatirea documentelor sistemului de management al calitatii
 3.1 Actualizarea documentelor SMC
Iunie 2013
CEAC-U
DAC
Armonizarea cu reglementarile actuale interne si externe
3.2
Elaborare proceduri specifice pentru Sistemul de control managerial Iunie 2013

Comisia SCM,   Compartimentul de Audit Public Intern

 
3.3 Elaborare proceduri specifice pentru Serviciul financiar-contabilitate Mai  2013
Contabil Sef 
 
3.4 Elaborare proceduri specifice pentru managementul resurselor umane Aprilie 2013
DRU
 
 
3.5 Elaborare proceduri specifice privind procesele de relatii cu mediul Dec. 2012
BRM
  
 
3.6 Elaborare proceduri specifice pentru procesele gestionate de Editura universitatii Mai 2013 Director Editura
 
4 Actualizare/gestionare baze de date si documente privind calitatea
4.1 Baze de date - structurile CEAC Oct. 2012
CEAC-U   
4.2 Baze de date - Programe de studii Permanent  DAC    
4.3 Baze de date - Rezultatele evaluarii Programelor de studii Permanent 
DAC
 
4.4 Situatii de sinteza privind calitatea institutionala Permanent
Responsabili de proces,
DAC
 
5 Diseminarea informatiilor si crearea culturii calitatii in universitate   
5.1 Dezbateri / Diseminarea in universitate a procedurilor in vigoare Permanent  
DAC
Responsabilii
de proces
Site-ul universitatii
 5.2 Instruire CEAC-D privind gestionarea documentelor SMC Martie 2013 DAC  
5.3

Instruirea responsabililor de proces/servicii suport privind definirea proceselor si diseminarea instructiunilor/procedurilor specifice pe care le gestioneaza

Februarie 2013
CEAC-U
DAC  
 
5.4 Intalniri cu reprezentantii studentilor pentru discutarea problemelor referitoare la calitate Martie 2013
CEAC-U
DAC
 
5.5 Elaborarea de rapoarte/informarea conducerii privind rezultatele proceselor de evaluare/audit intern Permanent
CEAC-U
DAC   
 
5.6 Actualizarea site-ului DAC Permanent
CEAC-U
DAC   
 
5.7 Participare la proiecte si evenimente privind calitatea in educatie Permanent
CEAC-U
DAC 
 
 
Brasov, 1.11.2012 
   
     
Aprobat,   Intocmit,
Coordonator CEAC - U,   Coordonator DAC,
Prof.dr.ing. Simona LACHE   Prof.dr.ing. Maria POPESCU
 


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior