Biroul de Asigurare a Calitatii > Activitati > Plan de activitati DAC 2013-2014

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii

Biroul de Asigurare a Calitatii

Anul universitar 2013-2014

Plan de activitati

 
Nr.crt. Descrierea activitatii Termen limita Responsabil Observatii 
1 Coordonarea si analiza activitatilor privind asigurarea si evaluarea calitatii
 1.1 Evaluarea interna institutionala pe anul 2012-2013
nov. 2013
CEAC-U
Raport anual de evaluare institutionala
 1.2 Evaluarea activitatii CEAC-U/DAC pe anul 2012-2013
nov. 2013
CEAC-U,
DAC
Raport
 1.3 Coordonarea procesului de evaluare interna a programelor de studii in vederea evaluarii externe ARACIS
ian. 2014
CEAC-U/DAC
Coord. PS
Conf. calendarului
 1.4 Evaluarea activitatii didactice de catre studenti
ian. 2014, 
iunie 2014 
CEAC-U
CEAC-D
DAC
Conf. calendarului
 1.5 Monitorizarea procesului de evaluare colegiala iunie 2014
CEAC-U
DAC

1.6 Analiza activitatii de tutorat
martie

CEAC-U, CEAC-D,
DAC

2 Audituri interne  
  2.1 Rapoartele de autoevaluare a programelor de studii supuse evaluarii externe ian. 2014 
 
CEAC-U
DAC   
Conf. calendarului 
 2.2 Procesul de evaluare a activitatii didactice de catre studenti
iunie 2014 CEAC-U, DAC
 
2.3
Procesul de evaluare a cadrelor didactice
iunie 2014
CEAC-U,
DAC   

 2.4 Procesul de gestionare a documentelor necesare evaluarii programelor de studii  mai 2014
DAC  
3 Actualizarea/imbunatatirea documentelor sistemului de management al calitatii
 3.1 Actualizarea documentelor SMC
permanent
CEAC-U,
DAC
Armonizarea cu reglementarile actuale interne si externe
3.2
Elaborare proceduri specifice privind securitatea si sanatatea in munca aprilie 2014

Serviciul SSM

 
3.3 Elaborare proceduri specifice privind procesele de relatii cu mediul februarie  2014
BRM 
 
3.4 Elaborare proceduri specifice privind managementul resurselor umane mai 2014
DRU
 
 
3.5 Elaborare proceduri specifice pentru Directia financiara si contabilitate septembrie 2014
Directia DFC  
 
4 Actualizare/gestionare baze de date si documente privind calitatea
4.1 Baze de date - structurile CEAC oct. 2013
CEAC-U   
4.2 Baze de date - Programe de studii permanent  DAC    
4.3 Baze de date - Rezultatele evaluarii Programelor de studii permanent 
DAC
 
4.4 Baza de date tutori
permanent
DAC
 
 4.5 Situatii de sinteza privind calitatea institutionala
permanent

Responsabili de proces, DAC

 
5 Diseminarea informatiilor si crearea culturii calitatii in universitate   
5.1 Dezbateri / Diseminarea in universitate a procedurilor in vigoare permanent  
DAC
Responsabilii
de proces
Site-ul universitatii
5.2 Instruire CEAC-D in asigurarea si evaluarea calitatii in educatie noiembrie 2013 DAC  
5.3

Instruirea responsabililor de proces/servicii suport privind definirea proceselor si diseminarea instructiunilor/procedurilor specifice pe care le gestioneaza

permanent
CEAC-U
DAC  
 
5.4 Intalniri cu reprezentantii studentilor pentru discutarea problemelor referitoare la calitate martie 2014
CEAC-U
DAC
 
5.5 Elaborarea de rapoarte/informarea conducerii privind rezultatele proceselor de evaluare/audit intern permanent
CEAC-U
DAC   
 
5.6 Actualizarea site-ului DAC permanent
CEAC-U
DAC   
 
5.7 Participare la proiecte si evenimente privind calitatea in educatie permanent
CEAC-U
DAC 
 
 
Brasov, 1.11.2013 
   
     
Aprobat,   Intocmit,
Coordonator CEAC - U,   Coordonator DAC,
Prof.dr.ing. Simona LACHE   Prof.dr.ing. Maria POPESCU
 


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior