Biroul de Asigurare a Calitatii > Activitati > Plan mas imbunat calit 2007-2008


Plan de masuri pentru imbunatatirea calitatii
Anul universitar 2007 - 2008
 
 
Nr.crt. Descrierea activitatii Responsabil Termen limita Observatii
I Studenti
 1. Sprijinirea financiara a studentilor
1.1 Cresterea fondurilor din resurse proprii utilizate pentru acordarea de burse si alte forme de sprijin material pentru studenti si stimularea obtinerii de burse private din partea organizatiilor economice Prorectorul cu probleme social studentesti, Prodecanii cu activiati social studentesti Permanent

La nivel de universitate si facultate vor exista:

- regulamente proprii,

- dovezi privind alocarea de fonduri proprii, respectiv, burse private

2. Comunicarea cu studentii  
 2.1 Imbunatatirea activitatii si instrumentelor de comunicare si indrumare a studentilor ale structurilor din universitate CICOC,
CEAC - universitate,
CEAC - facultate
Permanent Raport de activitate
 2.2  Intalniri periodice cu studentii ale coordonatorilor de specializare / tutori de ani Coordonatori programe de studii Permanent Informare  / Proces verbal privind problemele studentilor (dezbateri in sedinta de catedra si Consiliul profesoral
  2.3 Planificarea si afisarea consultatiilor oferite de titularii de disciplina Sefii de catedra Semestrial Tabele nominale cu planificarea consultatiilor
  2.4 Imbunatatirea comunicarii structurilor de conducere si a secretariatelor facultatilor cu studentii Decanate   Informarea prin aviziere si site - urile facultatilor, 
Program de lucru cu publicul
3. Implicarea studentilor in procese decizionale
3.1  Implicarea mai activa a reprezentantilor studentilor de la nivelul tuturor structurilor (an de studii, program de studii, facultate, universitate) in procesele decizionale  Birou Senat, Decani, Consiliul reprezentantilor studentilor senatori   Permanent  
 3.2  Implicarea mai activa a studentilor in procesele de evaluare si alte actiuni organizate in vederea imbunatatirii calitatii in educatie  CEAC - universitate, CEAC - facultate Anual Raport / analiza anuala 
 3.3 Dezvoltarea in continuare a mecanismelor de feed - back pentru asigurarea informatiilor privind performantele absolventilor si satisfacerea cerintelor societatii  Prorectorul cu relatiile internationale si promovarea imaginii, CEAC - universitate, Secretar sef universitate,
Decanii 
Anual  ALUMNI
Raport activiate CEAC - universitate / CEAC - facultate
II  Activitate Didactica
 1. Initierea si dezvoltarea ofertei de programe de studii    
 1.1 Evaluarea cererii pentru identificarea de noi cerinte si elaborarea documentatiei de initiere a unor noi programe de studii (ciclu de licenta si master) Sefii de catedra 20 noiembrie 2007   Lista programelor de studii noi - ciclul de licenta, master, formare continua 
  1.2 Continuarea si extinderea programelor internationale de dezvoltare curriculara in parteneriat, pentru derularea de programe de studii conform principiilor Declaratiei de la Bologna Prorectorul cu relatiile internationale si promovarea imaginii, Prorector activitati didactice,
Decanii 
Permanent Lista programelor internationale de colaborare
 2. Dezvoltarea infrastructurii pentru activitatile aplicative      
2.1 Modernizarea infrastructurii pentru activitatile aplicative   Prorector cercetare si baza materiala, Decanii
Octombrie 2008 Raport anual privind infrastructura 
2.2  Extinderea facilitatilor de predare / invatare / evaluare, cu accent pe infrastructura IT si multimedia Prorector cercetare si baza materiala, Decanii Octombrie 2008 Raport anual privind infrastructura 
 2.3 Realizarea cursurilor pentru difuzarea in sistem e - learning, pentru forma de ZI si ID    Coordonatori programe de studii, Titulari disciplina Februarie 2008  
 2.4 Asigurarea vizibilitatii activitatii didactice prin elaborare materiale pe suport hartie si pe site

Prorectorat activitati didactice,
Decanii

Octombrie 2008 Ghidul studentului, Afisare  
 2.5

Extinderea activitatii de evaluare a cadrelor didactice in sistem peer review 

CEAC - universitate, CEAC - facultate,
Decanii,
Sefii de catedre

Decembrie 2007,
Martie 2008
 
  2.6

Realizarea unei metodologii de analiza a prestatiei cadrelor didactice

CEAC - universitate, DAC Decembrie 2007 Elaborare procedura 
III Activitatea de cercetare stiintifica
3.1

Dezvoltarea de structuri institutionale de cercetare stiintifica prin transformarea directiillor de cercetare performante in centre de excelenta la nivel national

Rector,
Prorector cu cercetarea stiintifica si baza materiala, Coordonator DEMPEC

Octombrie 2008 Proiect IMPACT
3.2

Cresterea sustinerii financiare si logistice a directiilor de cercetare performante 

Rector,
Prorector cu cercetarea stiintifica si baza materiala, Coordonator DEMPEC 

Permanent Politica de alocare a fondurilor de cercetare
3.3

Extinderea parteneriatelor si accesarea retelelor internationale pentru cresterea vizibilitatii si eficientei cercetarii stiintifice din universitate

Prorector cu cercetarea stiintifica si baza materiala,
DEMPEC
Permanent  
IV Management universitar
4.1

Continuarea dezvoltarii instrumentelor de management pentru cresterea calitatii proceselor didactice, de cercetare stiintifica si colaborarea cu mediul economic si socio - cultural

DESC,
Prodecanii cu activitatea didactica
Permanent  Raport anual
 4.2

Continuarea dezvoltarii instrumentelor de comunicare in interiorul si exteriorul universitatii

Rector,
Prorectorul cu relatiile internationale si promovarea imaginii, 
Cancelar universitate, Departamentul de informatizare 
Permanent    
 4.3

Planificarea masurilor de imbunatatire a calitatii la nivelul fiecarei facultati

CEAC - universitate, CEAC - facultate 30 Decembrie 2007  Planuri de masuri
 4.4

Monitorizarea activitatilor de imbunatatire a calitatii si analiza in structurile de conducere

CEAC - universitate, CEAC - facultate,
DAC,
Rector,
Decani
Semestrial  Rapoarte,
Procese verbale
 
Brasov, 10.11.2007      
     
Rector, Coordonator CEAC-U, Coordonator DAC,
Prof.dr.ing. Ion VISA Prof.dr.ing. Elena HELEREA Prof.dr.ing. Maria POPESCU


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior