Biroul de Asigurare a Calitatii > Documente > 1 Proc derul mob stud UTBV LLE


Procese de baza
Relatii Internationale - Proceduri ERASMUS+

 
Derularea mobilitatilor de studii pentru studentii Universitatii Transilvania din Brasov in cadrul programului ERASMUS+
 
 Download documente  
 
Procedura Derularea mobilitatilor de studii pentru studentii Universitatii Transilvania din Brasov in cadrul programului ERASMUS+
    
Anexa 1 - Acord Inter-institutional intre tarile programului (Inter-institutional agreement between programme countries)
    
Anexa 2 - Acord Inter-institutional intre institutiile din tarile programului si tarile partenere (Inter-institutional agreement between institutions from programme and partner countries)
    
Anexa 3 - CV Europass (lb. romana)
    
Anexa 4 - CV Europass (lb. engleză)
    
Anexa 5 - Extras din situatia scolara (Transcript of Records UTBv)
    
Anexa 6 - Declaratie de conflict de interese
   
Anexa 7 - Lista studenti selectati/ rezerve/ respinsi
   
Anexa 8 - Formular de aplicatie (Application Form)
   
Anexa 9 - Contract de studii (Learning Agreement)
   
Anexa 10 - Declaratie pe propria raspundere
   
Anexa 11 - Contract financiar pentru mobilitati Erasmus+ de studii cu tarile din program
   
Anexa 12 - Contract financiar pentru mobilitati Erasmus+ de studii/stagii de plasament practic intre tari din program si tari partenere
   
   Anexa 13 - Dispozitie de deplasare externa
   
Anexa 14 - Confirmare de inmatriculare (Confirmation)
   
Anexa 15 - Stat de plata
   

Anexa 16 - Act aditional la contractul financiar
   
 
Anexa 17 - Adeverinta de mobilitate (Confirmation of attendance)
   
Anexa 18 - Transcript of records de la universitatea partenera
   
Anexa 19 - Document de echivalare a rezultatelor
   
Anexa 20 - Definitii si documente de referinta


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior