Biroul de Asigurare a Calitatii > Documente > Documente directoare nationaleDOCUMENTE DIRECTOARE NATIONALE 
RAPOARTE REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITATII
   
   
Cod de bune practici pentru Departamentele de asigurare a calitatii din institutiile de invatamant superior din Romania
   
Raport - Starea calitatii in invatamantul superior. Barometrul calitatii - 2010
   
  Raport - Starea calitatii in invatamantul superior. Barometrul calitatii - 2009
   
   
 LEGI SI ALTE ACTE NORMATIVE
   
   
Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5703/2011 privind implementarea Cadrului national al calificarilor din Invatamantul Superior
   
Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
   
  Legea Educatiei Nationale - Legea nr. 1/2011
   
Hotararea de Guvern nr. 890 / 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 / 2008 privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I
   
Strategia de dezvoltare a cercetarii stiintifice din Romania (www.cncsis.ro)
   
Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2007 - 2013
   
Documente ale organismelor de finantare si evaluare a activitatii in invatamantul superior: CNFIS si CNCSIS
   
Hotararea de Guvern nr. 404 / 2006, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 319 din 10/04/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat
   
Metodologia de evaluare externa, standardele de referinta si lista indicatorilor de performanta a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) 
   
Legea nr. 87 din 10.04.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 75 / 2005
   
Ordonanta de urgenta nr. 75 din 12.07.2005 privind asigurarea calitatii educatiei 
   
Hotararea nr. 1257 din 18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS)
   
Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4492 / 6 iulie 2005 privind promovarea eticii profesionale in universitati (in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 595 / 11 iulie 2005)
   
Ordinul MEdC nr. 3928 / aprilie 2005 privind asigurarea calitatii serviciilor educationale in institutiile de invatamant superior
   
Anexa la Ordinul MEdC nr. 3928 / aprilie 2005 privind asigurarea calitatii serviciilor educationale in institutiile de invatamant superior 
   
Hotararea Guvernului nr. 567/2005 privind Organizarea si desfasurarea studiilor de doctorat
   
Hotararea Guvernului nr. 551/2007 pentru aprobarea criteriilor si standardelor, precum si a metodologiei de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare - dezvoltare
   
Hotararea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat (publicata in MO al Romaniei nr. 551 / 3.08.2011)
   
Legea privind Organizarea studiilor universitare (Legea nr. 288/2004)
   
Hotararea de Guvern nr. 1011 din 8 octombrie 2001,publicata in Monitorul Oficial nr. 678 din 26 octombrie 2001 privind organizarea si functionarea invatamantului la distanta si a invatamantului cu frecventa redusa in institutiile de invatamant superior
   
Cadrul national al calificarilor (proiect)
   
   
DOCUMENTE ARACIS
   
   
Cerere pentru initierea procedurilor de evaluare
   
Ghidul ARACIS - Ghidul activitatilor de evaluare a calitatii programelor de studii universitare si a institutiilor de invatamant superior
   
 
   
Standarde specifice ale comisiilor de specialitate:
 


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati sunt afisate: Planificarea activitatilor (etapa TOAMNA 2016 si etapa IARNA 2017) pentru evaluarea externa a programelor de studii de licenta si master de catre ARACIS in anul universitar 2016-2017; Lista programelor de studii de licenta si master propuse pentru evaluare externa ARACIS - etapa TOAMNA 2016 si etapa IARNA 2017; Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu 23.03.2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 2 al anului universitar 2016-2017. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2016 - 2017.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior