Biroul de Asigurare a Calitatii > Rezultate > Rez Lista avize PS mastere 2008-2009

Lista programelor de studii de masterat acreditate 

Anul universitar 2008 - 2009 

 Nr.

crt. 

Denumirea programului de studii
Forma
de invata-
mant
Coordonatorul programului de studii Facultatea Departamentul de cercetare stiintifica
1 Autovehiculul si tehnologiile viitorului ZI Prof.dr.ing. Anghel Chiru Facultatea de Inginerie Mecanica D02 - Produse High Tech pentru automobile
2 Sisteme mecatronice pentru industrie si medicina ZI Prof.dr.ing. Luciana Cristea Facultatea de Inginerie Mecanica D04 - Sisteme mecatronice avansate
3 Securitate rutiera, transport si interactiunea cu mediul ZI
Prof.dr.ing.
Cornel Cofaru
Facultatea de Inginerie Mecanica D02 - Produse High Tech pentru automobile
4 Autovehiculul si mediul IFR  Prof.dr.ing. Mircea Nastasoiu Facultatea de Inginerie Mecanica  Master de aprofundare
Informatica mediilor virtuale ZI Prof.dr.ing. Doru Talaba Facultatea de Inginerie Tehnologica D10 - Informatica industriala, virtuala si robotica
Managementul afacerilor in industrie ZI   Prof.dr.ing. Vladimir Marascu Klein Facultatea de Inginerie Tehnologica  D16 - Analiza economico - financiara, management si marketing
Managementul calitatii ZI Conf.dr.ing. Cristin Olimpiu Morariu Facultatea de Inginerie Tehnologica  D18 - Managementul calitatii
Design de produs si mediu pentru dezvoltare durabila ZI Prof.dr.ing. Ion Visa Facultatea de Inginerie Tehnologica D01 - Sisteme de energii regenerabile si reciclare
9 Ingineria fabricatiei inovative ZI Prof.dr.ing. Nicolae Ivan Facultatea de Inginerie Tehnologica D05 - Tehnologii si sisteme avansate de fabricatie
10 Ingineria si managementul materialelor avansate, metalice, ceramice si compozite ZI Prof.dr.ing. Cornel Samoila Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor D08 - Tehnologii si materiale avansate metalice, ceramice si compozite MMC
11 Ingineria sudarii materialelor avansate  ZI Prof.dr.ing. Radu Iovanas Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor  D12 - Eco - tehnologii avansate de sudare
12  Sisteme electrice avansate - in limba engleza  ZI  Prof.dr.ing. Elena Helerea Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor D07 - Sisteme electrice avansate
13 Sisteme avansate in automatica si tehnologii informatice  ZI   Prof.dr.ing. Francisc Sisak Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor D09 - Sisteme pentru controlul proceselor
14 Sisteme electrice si de comunicatii integrate  ZI   Prof.dr.ing. Iuliu Szekely Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor D13 - Sisteme electronice incorporate si comunicatii avansate
15 Eco - design de mobilier si restaurare ZI  Prof.dr.ing. Marina Cionca Facultatea de Industria Lemnului D11 - Eco - design de mobilier, restaurare si certificare in IL
16 Structuri avansate din lemn si tehnologii inovative ZI  Prof.dr.ing. Ivan Cismaru Facultatea de Industria Lemnului  D14 - Tehnologii inovative si produse avansate in industria lemnului
 17 Managementul ecosistemelor forestiere ZI   Prof.dr.ing. Ioan Abrudan Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere D03 - Managementul durabil al resurselor forestiere si reconstructie ecologica
 18 Management si sisteme tehnice in exploatari forestiere ZI  Prof.dr.ing. Arcadie Ciubotaru Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere D03 - Managementul durabil al resurselor forestiere si reconstructie ecologica
19 Modernizare energetica in mediul construit ZI  Prof.dr.ing. Ioan Tuns Facultatea de Constructii D01 - Sisteme de energii regenerabile si reciclare
20 Eco - biotehnologii agricole si alimentare ZI  Prof.dr.ing. Romulus Gruia Facultatea de Alimentatie si Turism D06 - Eco - biotehnologii si echipamente in agricultura si alimentatie
21 Legislatie comunitara si cariera juridica ZI  Prof.dr. Alexandru Ionas Facultatea de Drept si Sociologie D21- Drept si proprietate intelectuala
22 Stiinte penale aprofundate ZI  Prof.dr. Tanase Joita Facultatea de Drept si Sociologie Master de aprofundare
23 Drept privat aprofundat ZI  Prof.dr. Ioan Adam Facultatea de Drept si Sociologie Master de aprofundare
24 Sisteme si institutii de drept international si comunitar ZI  Prof.dr. Cristinel Murzea Facultatea de Drept si Sociologie Master de aprofundare
25 Stil si performanta in interpretarea instrumentala si vocala ZI  Conf.dr. Claudia Pop Facultatea de Muzica Master de aprofundare
26 Managementul afacerilor (tip MBA) ZI  Prof.dr. Dorin Lixandroiu Facultatea de Stiinte Economice Master complementar
27* Politici si strategii de marketing ZI  Prof.dr. Gabriel Bratucu Facultatea de Stiinte Economice D16 - Analiza economico - financiara, management si marketing
28 Limba si literatura romana - identitate in multiculturalism ID Lect.dr. Ana Ene Facultatea de Litere Master de aprofundare
29* Inovare culturala  ZI  Prof.dr. Andrei Bodiu Facultatea de Litere D19 - Inovare culturala, comunicare si dezvoltare sociala
30* Tehnologii informatice  ZI  Prof.dr. Ernest Scheiber Facultatea de Matematica si Informatica D15 - Modelare matematica si produse software
 31* Educatie fizica scolara si activitati sportive de timp liber   ZI  Prof.dr. Lorand Balint Facultatea de Educatie Fizica si Sport Master de aprofundare
 32* Consiliere scolara si resurse umane in organizatie   ZI  Prof.dr. Marcela Luca Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei  D20 - Formarea resurselor umane inalt calificate
33* Resurse umane in educatie. Formare si management  ZI   Prof.dr. Rodica Niculescu Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei   D20 - Formarea resurselor umane inalt calificate 
 
Nota: * - programe de studii care au rezultat prin reorganizarea unor programe de masterat pentru care s-a obtinut acreditarea in anul 2008 si care functioneaza in Universitatea Transilvania din anul universitar 2008 - 2009, conform M.O. 741 / 3.11.2008.


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior