Biroul de Asigurare a Calitatii > Rezultate > Rez Lista avize PS mastere eval 2007-2008

Lista calificativelor ARACIS pentru programele de studii de masterat evaluate 

Anul universitar 2007 - 2008 

Nr.
crt.
Denumire master
Forma
de
invata-mant
Coordonator Calificativ ARACIS
1 Structuri matematice fundamentale si aplicatii  ZI  Prof.dr. Gheorghe Pitis  incredere  
2 Tehnologii informatice in optimizarea computationala ZI  Prof.dr. Eleonor Ciurea incredere  
3 Tehnologii moderne in ingineria sistemelor soft ZI  Prof.dr. Dorin Bocu incredere  
4 Traducere si interpretariat din limba franceza in limba romana ZI Conf.dr. Liliana Alic incredere
5 Studii interculturale de limba si literatura germana (in limba germana) ZI Conf.dr. Carmen Puchianu incredere
6 Studii lingvistice pentru comunicare interculturala (in limba engleza) ZI  Conf.dr. Marinela Burada incredere 
Literatura si comunicare ZI  Prof.dr. Alexandru Musina incredere 
Studii de limba si literatura romana ZI  Conf.dr. Mihaela Gheorghe  incredere  
9 Editura si promovarea produselor culturale  ZI   Prof.dr. Andrei Bodiu   incredere   
10 Psihologia personalitatii ZI Conf.dr. Aurel Clinciu   incredere   
11 Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala ZI Conf.dr. Elena Cocorada         incredere      
12 Gestiunea si dezvoltarea resursei umane ZI Conf.dr. Gheorghe Onut incredere
13 Gestiunea campaniilor de imagine  ZI Conf.dr. Claudiu Coman incredere 
14 Asistenta si dezvoltare comunitara ZI  Conf.dr. Gabriela Ratulea  incredere  
15 Activitati sportiv-turistice de timp liber ZI  Conf.dr. Elena Moldovan incredere  
16  Performanta sportiva si management in sport ZI  Conf.dr. Adrian Prescornita   incredere   
17 Diagnoza si prognoza psihomotrica ZI  Lect.dr. Carmen Barna    incredere    
18  Educatie fizica si sportiva scolara ZI  Prof.dr. Lorand Balint incredere 
19 Politici de marketing in comert ZI   Prof.dr. Gabriel Bratucu  incredere 
20 Administrarea afacerilor in turism ZI  Prof.dr. Ana Ispas  incredere  
21  Management si strategii de afaceri ZI  Conf.dr. Silvia Sumedrea incredere
22  Relatii economice internationale ZI   Conf.dr. Dana Boscor  incredere 
23 Management financiar bancar ZI  Conf.dr. Marius Dinca  incredere  
 24  Politici contabile, audit si control de gestiune ZI  Conf.dr. Adrian Trifan  incredere  
25 Audit intern ZI   Conf.dr. Constantin Duguleana  incredere  
26 Strategii de marketing ZI  Prof.dr. Liliana Duguleana incredere 
27  Tehnica si arta muzicala din secolul XX ZI  Conf.dr. Petre Marcel Varlan incredere 
28  Meloterapie ID   Prof.dr. Stela Dragulin  incredere 
29 Formarea adultilor. Competente ale formatorului de adulti ZI  Prof.dr. Mariana Niculescu incredere 
 
Nota: Rapoartele au fost depuse la ARACIS in vederea obtinerii acreditarii programelor de studii
 
Brasov, 5.07.2008


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior