Biroul de Asigurare a Calitatii > Rezultate > Rez Rap Audituri PS eval 06-07

Raport privind auditurile interne ale programelor de studii cuprinse in evaluarea institutionala 

Anul universitar 2006 - 2007

Organizarea auditurilor interne s-a facut in perioada 7 -11.05.2007, conform programului atasat. Din comisiile de audit au facut parte cadre didactice din universitate care au calitatea de auditori ARACIS. Auditurile au avut ca scop verificarea conformitatii rapoartelor de evaluare interna cu cerintele din ghidurile ARACIS si calitatea dovezilor anexate.
 
Observatiile facute de comisiile de audit au fost comunicate coordonatorului de program de studii si consemnate in Fisa vizitei. Principalele neconformitati semnalate de auditori si remediile propuse sunt prezentate in tabelul de mai jos:
 
Nr.crt. Probleme constatate Remedii Responsabil Termen
1 Necunoasterea anexelor folosite ca dovezi obiective, mai ales anexele din partea I a raportului Studierea anexelor Coordonator program de studii 23.05.2007
2 Lipsa tabelelor de sinteza referitoare la ponderile disciplinelor, categoriilor de personal etc. Completarea anexelor  Coordonator program de studii  15.05.2007 
3 Nerespectarea cerintei privind ponderea profesorilor si conferentiarilor (25-50%) Modificarea statelor de functii virtuale din anul III)
Coordonator program de studii,
DAC  
15.05.2007  
4 Includerea cadrelor didactice cu prelungire de activitate si a doctoranzilor cu frecventa pe lista cadrelor didactice titulare Intocmire de liste distincte cu titularii, profesorii consultanti, cadre didactice asociate
Coordonator program de studii,
DAC  
15.05.2007  
5 Statele de functii incomplet intocmite, nu reflectau nr. de norme aferente unui cadru didactic Elaborare a doua state de functii, unul pe discipline, altul pe cadre didactice
Coordonator program de studii,
DAC  
15.05.2007  
6 Cadre didactice asociate care nu indeplinesc condittile legale pentru ocuparea postului  Modificare stat de functii
Coordonator program de studii,
Sef catedra,
DAC  
 
7 Lipsa dovezilor cu privire la pregatirea pedagogica a cadrelor didactice tinere Prezentare adeverinte / adrese de la DPPD pentru inscrisi la modulul de pregatire pedagogica 
Coordonator program de studii,
DAC 
15.05.2007  
8 Lipsa dovezilor cu privire la insertia absolventilor Contactare absolventi si prezentarea situatiei pe lista absolventilor de la ultimele doua promotii, cu dovezi sau date de contact (model anexat)
Coordonator program de studii,
Sef catedra,
Decan,
DAC  
15.05.2007  
9 Nu sunt afisate programele de consultatii ale cadrelor didactice Afisare program de consultatii pentru cadrele didactice titulare

Coordonator program de studii,

Sef catedra
17.05.2007 
10 Nu exista dovezi sau nu s-a realizat evaluarea colegiala Completare documente / plan anual de evaluare colegiala
Sef catedra,
DAC  

  

17.05.2007  
11 Nu exista dovezi privind acoperirea disciplinelor cu materiale didactice
De facut lista cu materiale existente; afisare cursuri pe intranet
Coordonator program de studii,

 DAC  

20.05.2007  
12
Nu sunt completate anexele 1 - cerute de ARACIS privind:
  • spatiile de invatamant
  • nr. de studenti pe ani de studii
  • gradul de ocupare a cadrului didactic
  • cercetarea stiintifica, lista lucrarilor
Completare anexe
Coordonator program de studii,

DAC  

20.05.2007  


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior