Biroul de Asigurare a Calitatii > Structuri > CEAC-D

MEMBRII COMISIILOR DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII PE DEPARTAMENTE

 
Anul universitar 2016-2017 


   
1. DEPARTAMENTUL INGINERIE MECANICA
   
2. DEPARTAMENTUL AUTOVEHICULE SI TRANSPORTURI
   
3. DEPARTAMENTUL INGINERIA FABRICATIEI
   
4. DEPARTAMENTUL INGINERIE SI MANAGEMENT INDUSTRIAL

5. DEPARTAMENTUL DESIGN DE PRODUS, MECATRONICA SI MEDIU
   
6. DEPARTAMENTUL INGINERIA MATERIALELOR SI SUDURA
   
7. DEPARTAMENTUL STIINTA MATERIALELOR
   
8. DEPARTAMENTUL INGINERIE ELECTRICA SI FIZICA APLICATA
   
9. DEPARTAMENTUL AUTOMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI
   
10. DEPARTAMENTUL ELECTRONICA SI CALCULATOARE
   
11. DEPARTAMENTUL SILVICULTURA

12. DEPARTAMENTUL EXPLOATARI FORESTIERE, AMENAJAREA PADURILOR SI MASURATORI TERESTRE
   
13. DEPARTAMENTUL PRELUCRAREA LEMNULUI SI DESIGNUL PRODUSELOR DIN LEMN
   
14. DEPARTAMENTUL INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII
   
15. DEPARTAMENTUL INGINERIE CIVILA

    16. DEPARTMENTUL INGINERIA SI MANAGEMENTUL ALIMENTATIEI SI TURISMULUI
   
17. DEPARTAMENTUL MATEMATICA SI INFORMATICA
   
 
18. DEPARTAMENTUL LITERATURA SI STUDII CULTURALE
   
19. DEPARTAMENTUL LINGVISTICA TEORETICA SI APLICATA
   
20. DEPARTAMENTUL EDUCATIE FIZICA SI MOTRICITATE SPECIALA
   
21. DEPARTAMENTUL PERFORMANTA MOTRICA 
   
22. DEPARTAMENTUL MARKETING, TURISM - SERVICII SI AFACERI INTERNATIONALE 
   
23. DEPARTAMENTUL FINANTE, CONTABILITATE SI TEORIE ECONOMICA 
   
24. DEPARTAMENTUL MANAGEMENT SI INFORMATICA ECONOMICA
   
25. DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE, EDUCATIE SI PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC
   
26. DEPARTAMENTUL DREPT
   
 
27. DEPARTAMENTUL STIINTE SOCIALE SI ALE COMUNICARII
   
28. DEPARTAMENTUL DISCIPLINE FUNDAMENTALE, PROFILACTICE SI CLINICE
   
29. DEPARTAMENTUL SPECIALITATI MEDICALE SI CHIRURGICALE
   
30. DEPARTAMENTUL INTERPRETARE SI PEDAGOGIE MUZICALA
   

Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati sunt afisate: Planificarea activitatilor (etapa TOAMNA 2016 si etapa IARNA 2017) pentru evaluarea externa a programelor de studii de licenta si master de catre ARACIS in anul universitar 2016-2017; Lista programelor de studii de licenta si master propuse pentru evaluare externa ARACIS - etapa TOAMNA 2016 si etapa IARNA 2017; Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu 23.03.2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 2 al anului universitar 2016-2017. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2016 - 2017.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior