9_CEAC-D_2017-2018_ATI

COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII

DEPARTAMENTUL AUTOMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Anul universitar 2017 - 2018 

Coordonator CEAC-D Responsabil cu calitatea pe departament Program de studii Responsabilul cu calitatea pe program de studii Student responsabil cu calitatea pe program de studii
Prof.dr.ing.
Moraru Sorin Aurel 

 
Sef lucr.dr.ing.
Boldisor Cristian  
Licenta IF  
Automatica si informatica aplicata
Sef.lucr.dr.ing. Coman Simona
Moraru Stefan, an IV
Tehnologia informatiei
Conf.dr.ing.
Perniu Liviu  
Parv Andrei, an IV 
Robotica
Conf.dr.ing.
Grigorescu Sorin

Manolescu Cosmin, an IV

Master IF  
Sisteme avansate in automatica si tehnologii informatice
Sef.lucr.dr.ing.
Demeter Robert
Rosu Ana Maria, an II


Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior