DOMENII SI GRUPURI DE CERCETARE

  INGINERIE MECANICA
        Analiza Dinamica si Controlul Sistemelor si Structurilor Mecanice
     
  Laborator de Analiza Experimentala a Tensiunilor si Deformatiilor
     
  Accidentologie si Siguranta Rutiera
     
  Dinamica si Constructia Autovehiculelor
     
  Dezvoltare Durabila. Energie Curata. Utilizarea Biocombustibililor in Motoarele cu Ardere Interna
     
  Laboratorul de Cercetare Realitate Virtuala si Robotica
     
  Mecanica Computationala
     
  Mecanica Materialelor Compozite. Reologia Materialelor
     
  Laborator de Modelare, Simulare si Analiza Structurilor Mecanice
     
  Optimizarea Proceselor din Motoare Alimentate cu Combustibili Clasici si Alternativi
     
  Termotehnica si Mecanica Fluidelor
     
  Trafic, Transport si Interactiunea cu Mediul
  INGINERIE TEHNOLOGICA SI MANAGEMENT INDUSTRIAL
        Centrul Regional de Cercetare si Training in Domeniul Actionarilor si Automatizarilor Fluidice - FESTO
        Ingineria si Managementul Calitatii
        Proiectarea si Managementul Sistemelor de Productie
        Tehnologii Inovative de Fabricatie
        Tehnologii Performante de Fabricatie si Sisteme CAD/CAPP/CAM
  STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR
        Eco -Tehnologii Avansate de Sudare
        Tehnologii si materiale avansate metalice, ceramice si compozite - MMC
  INGINERIE ELECTRICA SI STIINTA CALCULATOARELOR
        Laboratorul CIVA - Control Inteligent si Vedere Artificiala
        Laboratorul SPMI - Servicii si Produse pentru Medii Inteligente
        Centrul de Valorificare si Transfer de Competente
        Laboratorul ESD - Embedded System Design
        Echipa IN – Intelligent Networks
        Laboratorul MIV2
        Laboratorul RADIO-COMM Radio-Comunicatii
        Laboratorul SoC - Proiectare System on a Chip
        Laboratorul CAP Fizica Aplicata si Computationala
        Surse Regenerabile si Retele Inteligente Distribuite de Energie
        Laboratorul SECEM - Sisteme Electrice si Compatibilitate Electromagnetica
  SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
        Managementul resurselor forestiere si cinegetice
  INGINERIA LEMNULUI
        Eco-Design de Mobilier, Restaurare si Certificare in Industria Lemnului
     
  Tehnologii Inovative si Produse Avansate in Industria Lemnului
  CONSTRUCTII
        Dezvoltare Durabila in Ingineria Civila si Reabilitarea Mediului Construit
        Inginerie Geotehnica, Cai de Comunicatie si Lucrari de Arta
        Sisteme de Instalatii pentru Dezvoltare Durabila
  ALIMENTATIE SI TURISM
        Ingineria si Managementul Alimentatiei si Turismului
  DESIGN DE PRODUS SI MEDIU
        Sisteme de Energii Regenerabile si Reciclare
        Sisteme Mecatronice Avansate
  MATEMATICA SI INFORMATICA
        Matematica si Informatica
  STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR
        Centrul de Cercetari Economice
        Contabilitate si Audit Financiar
        Finante si Banci
        Teorie si Analiza Economica, Competitivitate si Piete Financiare
  PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI
        Dezvoltare Personala, Profesionala si Institutionala pentru o Comunitate Durabila
        Educatie pentru o Comunitate Durabila
  MUZICA
        Stiinta Muzicii – Excelenta in Interpretarea Muzicala
  MEDICINA
        Cercetare exploratorie clinica
        Monitorizarea Compusilor Xenobiotici din Biosisteme
        Monitorizarea Poluarii Parazitare si a Infectiilor Nosocomiale
        Studierea si evaluarea tratamentelor asupra evolutiei afectiunilor specifice
  LITERE
        Creativitate si Inovare Culturala
        DeLTA – Departamentul de Lingvistica Teoretica si Aplicata
  DREPT
        Stiinte Juridice pentru Dezvoltare Durabila
  SOCIOLOGIE SI COMUNICARE
        Comunicare si Inovare Sociala