Rezultate admitere

*) Au fost redistribuiți pe locuri bugetate 3 candidați admiși inițial (faza I) pe loc cu TAXĂ, care au în fișa de înscriere și opțiuni de BUGET și care îndeplinesc cerința pentru loc bugetat privitoare la media de absolvire a ciclului de licență (minimum 8.50, conform Metodologiei de admitere aprobată de Senatul universitar)