• COMPAS - Profesionalizarea carierei didactice - noi competente pentru actori ai schimbarilor in educatie din judetele Harghita si Neamt - ID 62468:
  • Tipul de proiect: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013; Axa prioritară 1: ”Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; Domeniul Major de intervenţie 1.3 ”Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”;
  • Obiectiv general: formarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic din sistemul de invatamant preuniversitar in vederea imbunatatirii managementului si calitatii procesului educational;
  • Obiectivele specifice: dezvoltarea de programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar; dezvoltarea capacitatii cadrelor didactice de a utiliza metode interactive de predare-invatare-evaluare si TIC in implementarea curriculumului centrat pe competente; imbunatatirea competentelor cadrelor didactice in domeniul managementului clasei si gestionarii situatiilor de criza la nivelul structurilor de invatamant;
  • Grup tinta: cadrele didactice din invatamantul preuniversitar din judetele Harghita si Neamt;
  • Parteneriat: Inspectoratul Scolar Judetean Harghita (Solicitant), Inspectoratul Scolar Judetean Neamt (Partener), Casa Corpului Didactic Harghita (Partener), Casa Corpului Didactic Neamt (Partener), Universitatea Transilvania din Brasov (Partener); 
  • Durata: 36 luni (septembrie 2010 - august 2013);
  • mai multe detalii despre proiect: www.compas2010.ro .
 • BACOV-IA - Profesionalizarea carierei didactice - noi competente pentru actori ai schimbarilor in educatie din judetele Bacau si Covasna - ID 62339:
  • Tipul de proiect: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013; Axa prioritară 1: ”Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”; Domeniul Major de intervenţie 1.3 ”Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”;
  • Obiectiv general: formarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic din sistemul de invatamant preuniversitar in vederea imbunatatirii managementului si calitatii procesului educational;
  • Obiectivele specifice: dezvoltarea de programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar; dezvoltarea capacitatii cadrelor didactice de a utiliza metode interactive de predare-invatare-evaluare si TIC in implementarea curriculumului centrat pe competente; imbunatatirea competentelor cadrelor didactice in domeniul managementului clasei si gestionarii situatiilor de criza la nivelul structurilor de invatamant;
  • Grup tinta: cadrele didactice din invatamantul preuniversitar din judetele Bacau si Covasna;
  • Parteneriat: Inspectoratul Scolar Judetean Bacau (Solicitant), Inspectoratul Scolar Judetean Covasna (Partener), Casa Corpului Didactic Bacau (Partener), Casa Corpului Didactic Covasna (Partener), Universitatea Transilvania din Brasov (Partener); 
  • Durata: 36 luni (noiembrie 2010 - octombrie 2013);
  • mai multe detalii despre proiect: www.bacov-ia.ro.