PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALA ID                                                                                                                                                                                Prima pagina

     UniversitateaTransilvania din Brașov oferă, prin CIDIFR (Centrul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă), o largă paletă de programe destinate celor care nu pot urma o formă de învățământ superior cu frecvență:

- 12 programe de licență ID, 6 programe de licență IFR, 4 programe de masterat IFR;

- 3 programe de conversie profesională în tehnologie ID (cu taxă); detalii despre aceste programe se pot obține direct de la coordonatori:

- Matematică - olivia.florea@unitbv.ro

- Tehnologia Informației și Comunicării - vasilex@unitbv.ro

- Educație Tehnologică - ionescu.m@unitbv.ro


 formularul online de preînscriere poate fi accesat pe http://conversii.upb.ro/preinscriere/preinscriereUTBv.php.

 Prezentare conversie ID Ed. Tehn.

Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial
     
Str. Colina Universității nr.1, Brașov
      Tel. +40 268-412921 int. 148 sau 121
      Tel/Fax +40 268-414690

     Matematică- scurtă prezentare

Facultatea de Matematică şi Informatică
Bd-ul Iuliu Maniu nr.50, cod:500091, Braşov
telefon/fax:+40 268-414016
Mai multe informații găsiți aici!

     Tehnologia Informației și comunicării - scurtă prezentare

Facultatea de Matematică şi Informatică
Bd-ul Iuliu Maniu nr.50, cod:500091, Braşov
telefon/fax:+40 268-414016
Mai multe informații găsiți aici!