logo
background
Copyright © 2011 Universitatea Transilvania Brașov - web design and administrator: Ramona-Elena DUMITRAȘCU
This work is licensed under CC BY NC-SA
universitate

Suport:

2017: Susținere IOSUD- UNITBv prin indexarea și promovarea unei secțiuni de creativitate și inovare la conferința internațională IPC - Director CSUD, prof. univ. dr. ing. Cătălin ALEXANDRU

2009-2011: Întreaga activitate a beneficiat de sprijinul financiar din partea Programului Operational Sectorial- Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU), finantat de Comunitatea Europeana, prin proiectele de burse doctorale din Universitatea Transilvania Brașov. Echipa:

B p S

Editor șef.

Prof. univ. dr. ing. Șerban BOBANCU

Editor șef adjunct și inițiator al revistei.

Dr. ing. Ramona-Elena DUMITRAȘCU

Director Școala Doctorală

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SCUTARU

2012: Parteneri:amb

ambext

B-dul Eroilor nr.29, 500036 Brasov, Romania

Tel: +40 268 413000


uk