Produse de cercetare-dezvoltare, invenţii, use cases

1. Hardware şi software pentru lămpi inteligente. Sistemul dezvoltat se bazează pe tehnologia Cypress. Este dedicat asigurării iluminării spaţiilor exterioare folosind management-ul inteligent de energie. Sursa de energie a sistemului este bazată pe dispozitive fotovoltaice.

2. Sistem wireless bazat pe dispozitivul TAG4M pentru monitorizarea temperaturii cuptoarelor şi a altor echipamente industriale. Sistemul a reprezentat punctul de plecare într-o cercetare cu caracter aplicativ care mai apoi s-a convertit într-o aplicație concretă la IAR-Brasov (vezi poziția 15). Sistemul wireless asigură identificarea parametrilor măsurați și accesul la ei prin legătura Internet și este detaliat în cartea Embedded Systems and Wireless Technology: Theory and Practical Applications, Editors Raul A. Santos, University of Colima, Mexico; Arthur Edwards Block, University of Colima, Mexico, Chapter: Tag4M, an Ultra-Low Power Wi-Fi Embedded System for Measurements, S. Folea, M. Hulea and D. Ursutiu, CRC PRESS ISBN 9781578088034, 2012

3. Hardware pentru un debitmetru bazat pe impulsuri termice (propunere de patent). S-a construit un debitmetru bazat pe un nou principiu tehnic - impulsul termic – la care partea de monitorizare și control a fost dezvoltată folosind LabVIEW;

4. Software pentru măsurarea ratei de curgere la impuls termic - incluzând  constanta de timp şi timpul de reacţie. Un sistem software LabVIEW pentru noul debitmetru construit la nivelul prototipului;

5. Hardware pentru măsurarea caracteristicilor celulelor solare. Sistemul este bazat pe platforma NI ELVIS permiţând măsurarea caracteristicii I-V în funcţie de nivelul de iradianţă, de unghiul de incidenţă al luminii şi în funcţie de temperatură. De asemenea sistemul permite studiul spectroscopiei de impedanţă a celulei solare;

6. Software pentru achiziţia datelor pentru ridicarea caracteristicilor celulelor solare. Parametrii AC ai celulelor solare sunt aflaţi utilizând caracteristicile I-V prin diferite metode, de exemplu utilizând metoda spectroscopiei de impedanţă;

7. Stand pentru măsurarea constantei Hall. S-a construit un stand cu magneți permanenți capabil să măsoare constanta Hall;

8. Stand pentru măsurarea deplasării pe axele x-y cu o precizie de 0,1 nm. În acest sens s-a depus un brevet de invenție intitulat: Materials and methods for achievement of the gradual and complex tribological coatings of the metallic objects that work under friction; RPAN: OSIM -A/01075/28.12.2012. În măsurările de straturi subțiri precizia de măsurare trebuie să fie de nm, lucru realizat practic prin standul realizat;

9. Sistem original Micro-iLab pentru achiziţia de date la nivel de student. O replică la nivel mini pentru sistemele NI-ELVIS, astfel ca studentul să poată face experimente acasă. Cu exemple multiple publicate în - P.Cotfas, D.T. Cotfas, D. Ursutiu, C. Samoila, Volumul: “A Survey of Modern Computer-Based Instrumentation”, National Instruments – USA, NTS Press USA, ISBN: ISBN 978-1-934891-11-7, 2011-2012;

10. Server iLAB – MIT-USA pentru Europa de sud-est utilizând tehnologii remote. O recunoaștere a contribuției colectivului în domeniul remote experiment, astfel încât s-a acceptat completarea patrimoniului de lucrări de laborator la distanță al MIT cu câteva lucrări existente la nivel European;

11. Celule de coroziune pentru măsurători de voltametrie ciclică a materialelor biocompatibile. Completarea sistemului clasic de celule de coroziune cu un set de celule dedicate unor experimente particulare;

12. Dispozitiv de măsurare a rezistenţei la oboseală utilizând zgomote electronice şi Eddy curenţi. O aplicație la nivel de prototip pentru confirmarea teoriei conform căreia înainte de ruperea la oboseală, în structură se formează micro-crackuri ce pot fi sesizate cu zgomote electronice, realizându-se astfel predicția duratei până la rupere;

13. Software pentru achiziţia de date la dispozitive pentru măsurarea rezistenţei la oboseală folosind zgomote electronice şi Eddy curenţi. Aplicație software de achiziție de date și control pentru standul de rupere la oboseală;

14. Stand pentru măsurarea caracteristicilor I = f(V) la diferite nivele de iluminare pentru lămpi inteligente de iluminare (Steinel România). În derularea contractului cu Steinel s-a evidențiat necesitatea caracterizării surselor de lumină folosite la funcționarea lămpilor inteligente;

15. Hardware şi software pentru monitorizarea băilor galvanice la IAR-Braşov. Aplicația valorifică un sistem aflat de doi ani în funcțiune, respectând condițiile de mediu impuse de IAR-Brașov;

16. Sistem de management pentru energia electrică, gaz metan şi aer comprimat la IAR Braşov. Sistemul valorifică senzorii TAG4M într-o aplicație concretă de management, folosind avantajele wireless concentrate într-un manager centralizat capabil să dea rapoarte zilnice, săptămânale și lunare.

 
  Proiecte de cercetare

1. “Industrial Cooperation and Creative Engineering Education based on Remote Engineering and Virtual Instrumentation” – iCo-op 530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES