DNN_NivoSlider

 


 

Dragi elevi

Departamentul DEC vă invită să luaţi în considerare o carieră în domeniul Calculatoare, Electronică şi Telecomunicaţii, urmând studii de licenţă la programele noastre de studiu. Detalii legate de inscriere sunt la Admitere iar unele dintre activităţile noastre le puteţi vedea la Știri 

Locurile scoase la concurs in sesiunea de admitere iulie se gasesc la http://www.unitbv.ro/fiesc/Admitere/Admitere2016.aspx

 


Departamentul de Electronică și Calculatoare (DEC) face parte din Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor (IESC) din Universitatea TRANSILVANIA din Braşov, România. 

DEC a fost creat în 2011, conform noii Legi a Educației, cu personalul provenit din catedrele de Electronică și Calculatoare și de Fizică.
DEC coordonează următoarele programe de studiu:

 Studii de Licență  Studii de Masterat Studii de Doctorat
  Electronică Aplicată Sisteme Electronice şi de Comunicaţii Integrate
Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii   Studii de doctorat
Calculatoare  Activitatea de cercetare a DEC este organizată în centrul de cercetare „Sisteme electronice încorporate şi comunicaţii avansate” din cadrul Institutului de Cercetare - Dezvoltare al Universităţii Transilvania din Brașov(ICDT), fiind focalizată pe teme de cercetare integratoare, cuprinzând ariile de electronică - telecomunicaţii –calculatoare, pentru aplicaţii de sisteme cu grad ridicat de inteligenţă, în realizarea de aplicaţii multidisciplinare implementate în cadrul centrului cât şi prin colaborare externă. Principalele domenii de cercetare sunt: D1.Proiectarea sistemelor cu calculator sau procesor încorporat; D2.Reţele inteligente şi comunicaţii radio avansate; D3.Inteligenţă şi vedere artificiale; D4.Proiectare System on Chip; D5. Aplicaţii industriale şi didactice, instrumentaţie virtuală şi energii regenerabile