Examenele de finalizare a studiilor (examen de diplomă pentru studiile de licență, respectiv, examen de disertație pentru studiile de master) se vor desfăşura în două sesiuni de examinare (iarnă - februarie, vară - iunie/iulie), conform programului de mai jos. Salile si orele de incepere a examenelor se vor afisa la sediul DEC (corp N, etaj II) cu 7 zile lucrătoare înainte de data planificată. Conform metodologiei de desfășurare a examenelor de diplomă, examenul constă din două probe: (1) Proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, (2) Proba 2: prezentarea și susținerea proiectului de diplomă.

 
Programare examene de absolvire, pe programe de studii

Tematica si bibliografie (pentru Proba 1):    

 Sesiunea de iarna, an universitar 2016-2017:

Sesiunea de vara, an universitar 2016-2017:

Comisia de examen

 1. Electronica Aplicata  07.02.2017, ora 10 - NII 4  5.07.2017, ora 9, NII4
 2.Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii  08.02.2017, ora 10 - KB 14  3.07.2017, ora 8, KB14
 3.Calculatoare  13.02.2017, ora 10 - N II 4  7.07.2017, ora 9, NII4
 4.Sisteme Electronice si de Comunicatii Integrate- RCD
 09.02.2017, ora 15 -KB 14  29.06.2017, ora 10, KB14
 5.Sisteme Electronice si de Comunicatii Integrate- SI
 09.02.2017, ora 15 -KB14
 29.06.2017, ora 10, KB8

 

Propuneri de teme pentru proiectul de diploma si disertatie 2017

Comisiile pentru examenul de absolvire 2016

Documente examen de diploma

Documente examen de disertatie

Precizari disertatie master

Procedura universitatii de finalizare a studiilor

Metodologie examene de finalizare a studiilor

Cerere de inscriere (se completeaza de toti studentii din anul premergator celui de finalizare si se depun la departament pana la 30 iunie)