Componenta Comisiei de Disciplina

1. Prof.univ.dr.ing. Virgil GEAMAN - Presedinte

2. Prof.univ.dr.ing. Ileana ROSCA - Membru

3. Conf.univ.dr. Carmen Adriana GHEORGHE  - Membru

4. Ec. Corina DERCZENI  - Secretar


Comisia a fost constituita in temeiul reglementarilor actuale, fiind numita prin
Ordinul Rectorului nr. 2760/23.01.2007 si Ordinul Rectorului nr. 5274/16.07.2012 .