Achiziție servicii analize medicale de laborator și medicina muncii

Universitatea TRANSILVANIA din Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro, vă invită să participați la achiziția directă, în vederea achiziționării de „Servicii de analize medicale de laborator și servicii de medicina muncii” (Cod CPV principal 85140000-2 - Diverse servicii de sănătate (Rev.2), Cod CPV secundar 85148000-8 - Servicii de analize medicale (Rev.2), Cod CPV secundar 85147000-1 - Servicii de medicina muncii (Rev.2)), conform anexei cu specificatiile tehnice atașate prezentei invitații.

Detalii

Achizitie imprimanta si multifunctional proiect ROSE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția imprimanta si multifunctional

Stimate Doamne/ Stimați Domni:

1. Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:

Lot 1: imprimanta – 1 bucata, val estimata - 3247 lei fara TVA
Lot 2: multifunctional – 1 bucata, val estimata – 1849 lei fara TVA

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, cladirea Rectorat, Registratura, Brașov, România
Telefon/Fax: +40 268 414900
E-mail: tehnic@unitbv.ro
Persoană de contact: Lucaci Cristina sau Lucian Mizgaciu

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. în cazul ofertei transmise prin email/fax, oferta în original se transmite în maxim 3 zile.

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 este: 20.02.2018, ora 11:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Detalii

Teste psihologice cu materialele aferente, inclusiv licența de utilizare - 150 evaluări - Pr. ROSE

Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.  În acest sens, sunteti invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse: Teste psihologice cu materialele aferente, inclusiv licența de utilizare - 150 evaluari

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, cladirea Rectorat, Brașov, România
Telefon/Fax: +40 268 414900
E-mail: cristinadumitrascu@unitbv.ro sau tehnic@unitbv.ro
Persoană de contact: Lucaci Cristina sau Mizgaciu Lucian

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. în cazul ofertei transmise prin email/fax, oferta în original se transmite în maxim 3 zile.

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 16.02.2018, ora 11:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Detalii

Achizitie imprimanta si multifunctional proiect ROSE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția imprimanta si multifunctional

Stimate Doamne/ Stimați Domni:

1. Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:

Lot 1: imprimanta – 1 bucata, val estimata - 3247 lei fara TVA
Lot 2: multifunctional – 1 bucata, val estimata – 1849 lei fara TVA

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, cladirea Rectorat, Registratura, Brașov, România
Telefon/Fax: +40 268 414900
E-mail: tehnic@unitbv.ro
Persoană de contact: Lucaci Cristina sau Lucian Mizgaciu

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. în cazul ofertei transmise prin email/fax, oferta în original se transmite în maxim 3 zile.

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 este: 12.02.2018, ora 11:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Detalii

Servicii transport valori

INVITAȚIE PARTICIPARE
31.01.2018

Universitatea TRANSILVANIA din Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 29, cod poștal 500036, tel/fax: 0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; vă invită să participați la achiziția directă, în vederea achiziționării de Servicii transport valori (60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)), prin care se asigură colectarea și transportul de valori monetare de la Universitatea Transilvania Brașov la Trezoreria Municipiului Brașov și retur, lungime aproximativă traseu 25 km.

Durata contractului: 1 an de zile de la data atribuirii contractului.

Informații suplimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRAȘOV - Serviciul de Achiziții Publice și Aprovizionare tel/fax: 0268/414.900; adresa de email: tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Dogar Liviu Doru.

Documentația este disponibilă și pe site-ul universității www.unitbv.ro, secțiunea Avizier.

Termenul limită de primirea ofertelor este 08.02.2018 ora 11.00.

Adresa la care se transmit ofertele este: Universitatea TRANSILVANIA din BRAȘOV, B-dul Eroilor nr. 29, cladirea Rectorat, Registratura, în atenția Serviciul de Achiziții Publice și Aprovizionare.

Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut

Detalii

Achiziție Teste psihologice cu materialele aferente, inclusiv licența de utilizare - 150 evaluări

Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:
Teste psiholigice cu materialele aferente, inclusiv licența de utilizare - 150 evaluari

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, cladirea Rectorat, Brașov, România
Telefon/Fax: +40 268 414900
E-mail: cristinadumitrascu@unitbv.ro sau tehnic@unitbv.ro
Persoană de contact: Lucaci Cristina sau Mizgaciu Lucian

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. în cazul ofertei transmise prin email/fax, oferta in original se transmite în maxim 3 zile.

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 este: 07.02.2018, ora 11:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Detalii

Răspuns clarificare achiziție laptopuri proiect ROSE
Clarificare 2 Teste psihologice cu materialele aferente, inclusiv licența de utilizare - 150 evaluari
Clarificare achizitie teste psihologice, Proiectul privind Învățământul Secundar ROSE

Clarificare achizitie teste psihologice, in cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE

Detalii

Achiziție teste psihologice

Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:
Teste psiholigice cu materialele aferente, inclusiv licența de utilizare - 150 evaluari

Detalii