Invitație achiziție abonament ziarul Financiar și Business Magazin - 2018

1. Achiziție abonament la Ziarul Financiar și Business Magazin pentru anul 2018, conform specificații tehnice și caiet de sarcini anexate.

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă bunul cerut mai sus si vor completa anexa la invitatia de participare.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
Adresa: Brasov, B-dul Eroilor nr.29, cladirea Rectorat, Registratura Universitatii
Telefon/Fax: 0268414900
E-mail: cristinadumitrascu@unitbv.ro
Persoană de contact: Lucaci Cristina

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax.
În cazul ofertei transmise prin e-mail/fax, Beneficiarul solicită transmiterea ulterioară, in termen de maxim 3 zile, a ofertei în original.

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 29.01.2018, ora 12:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Detalii

Achiziție laptopuri: lot 1 - 19 buc și lot 2 - 9 buc

Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:
Lot 1: Laptop – 19 bucati
Lot 2: Laptop – 9 bucati

Detalii

Achizitie servicii transport valori

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Servicii transport valori (60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)), prin care se asigura colectarea si transportul de valori monetare de la Universitatea Transilvania Brasov la Trezoreria Municipiului Brasov si retur, lungime aproximativa traseu 25 km.

Detalii

Lucrari de reparatii trepte Colina corp C fizica si rezistenta

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Lucrari de reparatii trepte Colina corp C fizica si rezistenta, cod CPV 45262330-3 - Lucrari de reparare a structurilor din beton (Rev.2).

Detalii

Invitație achiziție abonament ziarul Financiar și Business Magazin

Beneficiarul Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru: un abonament la Ziarul Financiar și Business Magazin pentru anul 2018, conform specificații tehnice și caiet de sarcini anexate.

Detalii

Achiziție servicii monitorizare și mentenanță caserii

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr. 29, cod postal 50036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la procedura de achizitie directă, în vederea achizitionarii de Serviciilor de monitorizare, dispecerizare si interventie operative la sistemele antiefractie si antiincendiu precum si mentenanta sistemelor de alarma (79711000-1 - Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare (Rev.2)), conform anexei cu specificatiile tehnice atasate prezentei invitatii.

Detalii

Clarificare Servicii de audit financiar

Clarificare Modificare data finalizare audit financiar

Se va respecta Anexa 1 atasata

Detalii

Servicii de auditare financiara

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr 29, cod postal 50036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro va invita sa participati la procedura de achizitie directă conform art. 7 alin 5 din LG 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, în vederea achizitionarii de Servicii de audit financiar cod CPV - 79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2), conform anexei cu specificatiile tehnice atasata prezentei invitatii.

Informatii spulimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Biroul de achizitii publice tel/fax: 0268/414.900; adresa de email : tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Lucian Mîzgaciu.

Documentatia este disponibilă si pe site-ul universitatii www.unitbv.ro, sectiunea Avizier

Termenul limita de primirea ofertelor este 09.11.2016 ora 12.00.

Adresa la care se transmit ofertele este Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV , B-dul Eroilor nr 29, la Registratura, in atentia Biroului de Achizitii sau pe tehnic@unitbv.ro.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Detalii

Service ascensoare

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Service ascensoare cod CPV 50750000-7 - Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2).

Detalii

Lucrari de reconstructie a centurii de impamantare a cladirii Corpului N al Universitatii Transilva

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Lucrari de reconstructie a centurii de impamantare a cladirii Corpului N al Universitatii Transilvania, cod CPV 45232200-4 - Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.2).

Informatii suplimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare tel/fax: 0268/414.900; adresa de email : tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Dogar Liviu Doru.

Documentatia se gaseste atasata prezentei invitatii. Solicitari de clarificari se pot solicita la adresa de e-mail: tehnic@unitbv.ro, sau pe fax la nr.0268414900 pana in data de 17.10.2017 ora 12.

Termenul limita de primirea ofertelor este 26.10.2017 ora 12.00.

Adresa la care se transmit ofertele este: Uniersitatea TRANSILVANIA din BRASOV , B-dul Eroilor nr.29, cladirea Rectorat, Registratura, in atentia Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Detalii