Osciloscop digital de inalta definitie
INVITATIE DE PARTICIPARE

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii Osciloscop digital de inalta definitie, cod CPV 38342000-4 - Osciloscoape (Rev.2) 

Informatii suplimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare tel/fax: 0268/414.900; adresa de email : tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Dogar Liviu Doru.

Documentatia se gaseste atasata prezentei invitatii. Solicitari de clarificari se pot solicita la adresa de e-mail: tehnic@unitbv.ro, sau pe fax la nr.0268414900.

Termenul limita de primirea ofertelor este 21.08.2017 ora 10.00.

Adresa la care se transmit ofertele este: Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV , B-dul Eroilor nr.29, cladirea Rectorat, Registratura, in atentia Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Detalii

Achizitie Servicii de asistenta tehnica in inginerie - diriginţie de şantier

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro, va invita sa participati la procedura de achizitie directă, în vederea achizitionarii de Servicii de asistenta tehnica in inginerie - diriginţie de şantier - necesare a fi prestate pentru supravegherea lucrarilor de restaurare fatada cladire Rectorat.

Detalii

Realizare a site-ului web al Universităţii Transilvania din Braşov

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr 29, cod postal 50036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro va invita sa participati la procedura de achizitie directă conform art. 7 alin 5 din LG 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, în vederea achizitionarii de Realizare a site-ului web al Universităţii Transilvania din Braşov. cod CPV - 72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri (Rev.2), conform anexei cu specificatiile tehnice atasata prezentei invitatii.

Informatii spulimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Biroul de achizitii publice tel/fax: 0268/414.900; adresa de email : tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Liviu Doru Dogar.

Documentatia este disponibilă si pe site-ul universitatii www.unitbv.ro, sectiunea Avizier

Termenul limita de primirea ofertelor este 18.08.2016 ora 12.00.

Adresa la care se transmit ofertele este Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV , B-dul Eroilor nr 29, la Registratura, in atentia Biroului de Achizitii si pe tehnic@unitbv.ro.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Detalii

LUCRARI REPARATII - SALILE - SII-1,SII-2,SII -3,SII -4

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de LUCRARI REPARATII - SALILE - SII-1,SII-2,SII -3,SII -4, cod CPV 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Informatii suplimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare tel/fax: 0268/414.900; adresa de email : tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Dogar Liviu Doru.

Documentatia se gaseste atasata prezentei invitatii. Solicitari de clarificari se pot solicita la adresa de e-mail: tehnic@unitbv.ro, sau pe fax la nr.0268414900.

Termenul limita de primirea ofertelor este 10.08.2017 ora 12.00.

Adresa la care se transmit ofertele este: Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV , B-dul Eroilor nr.29, cladirea Rectorat, Registratura, in atentia Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Detalii

Raspuns Clarificare realizare site web

Raspuns clarificari Realizare a site-ului web al Universităţii Transilvania din Braşov

Detalii

Realizare a site-ului web al Universităţii Transilvania din Braşov

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr 29, cod postal 50036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro va invita sa participati la procedura de achizitie directă conform art. 7 alin 5 din LG 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, în vederea achizitionarii de Realizare a site-ului web al Universităţii Transilvania din Braşov. cod CPV - 72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri (Rev.2), conform anexei cu specificatiile tehnice atasata prezentei invitatii.

Informatii spulimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Biroul de achizitii publice tel/fax: 0268/414.900; adresa de email : tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Liviu Doru Dogar.

Documentatia este disponibilă si pe site-ul universitatii www.unitbv.ro, sectiunea Avizier

Termenul limita de primirea ofertelor este 26.07.2016 ora 12.00.

Adresa la care se transmit ofertele este Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV , B-dul Eroilor nr 29, la Registratura, in atentia Biroului de Achizitii si pe tehnic@unitbv.ro.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Intocmit,
Biroul de Achizitii Publice

Detalii

Servicii de audit financiar

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr 29, cod postal 50036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro va invita sa participati la procedura de achizitie directă conform art. 7 alin 5 din LG 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, în vederea achizitionarii de Servicii de audit financiar cod CPV - 79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2), conform anexei cu specificatiile tehnice atasata prezentei invitatii.

Informatii spulimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Biroul de achizitii publice tel/fax: 0268/414.900; adresa de email : tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Lucian Mîzgaciu.

Documentatia este disponibilă si pe site-ul universitatii www.unitbv.ro, sectiunea Avizier

Termenul limita de primirea ofertelor este 14.07.2016 ora 12.00.

Adresa la care se transmit ofertele este Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV , B-dul Eroilor nr 29, la Registratura, in atentia Biroului de Achizitii si pe tehnic@unitbv.ro.

Detalii

Amenajare teren sport Sanpetru planse

Atasat va transmitem plansele privind amenajare teren sport Sanpetru

Detalii

Deviz amenajare teren sport Sanpetru

Atasat va transmitem devizul privind amenajarea terenului de sport Sanpetru

Detalii

Lucrari amenajare teren sport sanpetru

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr 29, cod postal 500036, tel/fax:0268/413000 /410525, www.unitbv.ro; va invita sa participati la achizitia directa, în vederea achizitionarii de Lucrari de amenajare teren sport Sanpetru, cod CPV 45212221-1 - Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2).

Informatii suplimentare se pot solicita la Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV- Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare tel/fax: 0268/414.900; adresa de email : tehnic@unitbv.ro; persoana de contact Dogar Liviu Doru.

Documentatia se gaseste atasata prezentei invitatii. Solicitari de clarificari se pot solicita la adresa de e-mail: tehnic@unitbv.ro, sau pe fax la nr.0268414900 pana in data de 13.06.2017 ora 12.

Termenul limita de primirea ofertelor este 04.07.2017 ora 12.00.

Adresa la care se transmit ofertele este: Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV , B-dul Eroilor nr.29, cladirea Rectorat, Registratura, in atentia Serviciul de Achizitii Publice si Aprovizionare.

Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Detalii