Calendarul admiterii 2017

Calendarul admiterii la doctorat 2017:

- perioadă de înscrieri: 4-19 septembrie 2017;

- verificare, centralizare date candidați înscriși; afișare listă candidați înscriși pe site-ul SDI, secțiunea admitere 2017: 20 septembrie 2017;

- centralizare propuneri, avizare comisii admitere: 21 septembrie 2017;

- perioadă desfășurare examene de specialitate (concursul de admitere): 22-27 septembrie 2017 (pentru toate domeniile și formele de studii de doctorat);

- 28 septembrie 2017, ora 10:00 - termenul limită pentru predarea la SDI a proceselor verbale de la examenele de specialitate; 

- centralizare și procesare date: 28-29 septembrie 2017; 

- afişare rezultate preliminare pe site-ul SDI, secțiunea admitere 2017: 29 septembrie 2017;

- depunere contestații: 30 septembrie 2017, interval orar 9:00-13:00, sediul SDI (Rectorat, et. II, cam. 206-207);

- analiză / soluționare contestații: 1 octombrie 2017;

- afișare rezultate intermediare, după rezolvare contestaţii, pe site-ul SDI, secțiunea admitere 2017: 2 octombrie 2017;

- semnarea contractelor de studii de doctorat în vederea înmatriculării: 3-12 octombrie 2017;

- înmatriculare candidați admiși, prin decizie a Rectorului UTBv: 13 octombrie 2017;

- generarea şi afişarea listelor cu rezultatele finale (candidaţi admişi şi înmatriculaţi) pe website-ul SDI, secțiunea admitere 2017: 16 octombrie 2017.