Domenii & conducatori de doctorat

Programele de studii universitare de doctorat se organizează în cadrul SDI pe domenii de doctorat interdisciplinare. IOSUD-UTBv organizează forma de doctorat ştiinţific în 18 domenii acreditate, sub coordonarea a 199 conducători de doctorat (107 titulari, 77 pensionari şi 15 externi), după cum urmează: