Atributii CSUD


Universitatea Transilvania din Braşov (UTBv) organizează studii universitare de doctorat în cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD-UTBv), care este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD-UTBv). 

Principalele atribuții ale CSUD-UTBv sunt: 

• stabilirea strategiei IOSUD-UTBv; 

• elaborarea regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD-UTBv; 

• aprobarea propunerilor Rectorului UTBv privind înființarea și desființarea școlilor doctorale din cadrul IOSUD-UTBv; 

• numirea directorului Școlii Doctorale Interdisciplinare (SDI);

• stabilirea condițiilor de reprezentare în C-SDI a domeniilor de doctorat din IOSUD-UTBv și elaborarea metodologiei de alegere a membrilor Consiliului Școlii Doctorale Interdisciplinare (C-SDI);

• selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte din SDI sau dintr-o școală doctorală nou înființată; 

• stabilirea criteriilor de finalizare, evaluare și valorificare a rezultatelor programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezelor de doctorat; 

• avizarea metodologiei de admitere la doctorat, propusă de C-SDI;

• elaborarea procedurilor de evaluare periodică a activității conducătorilor de doctorat; 

• inițierea, depunerea și urmărirea propunerilor de cereri de finanțare și alte documentații necesare accesării fondurilor naționale și europene pentru programele de studii universitare de doctorat și de cercetare, în colaborare cu Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea; 

• promovarea imaginii studiilor universitare de doctorat din cadrul IOSUD-UTBv pe plan național și internațional;

• alte atribuţii specifice, stabilite prin Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat.