Alegeri C-SDI

Rezultate alegeri - conducători de doctorat

Rezultate alegeri - studenți doctoranzi - tur 1

Rezultate alegeri - studenți doctoranzi - tur 2


Metodologie alegere membri C-SDI 2016

Lista votanti conducatori doctorat

Lista votanti studenti doctoranzi


Candidaturi conducători de doctorat (8 locuri alocate în C-SDI)

I.    Domenii inginereşti (6 locuri)

II.    Domenii ne-inginereşti (2 locuri)
    Conf. univ. dr. SĂFTOIU Răzvan Georgian - domeniul Filologie
    Conf. univ. dr. PEPELEA Roxana Maria - domeniul Muzică

Candidaturi studenţi doctoranzi (4 locuri alocate în C-SDI)

I.    Domenii inginereşti (3 locuri)

II.    Domenii ne-inginereşti (1 loc)
    Drd. MOLDOVAN (FLORESCU) Monica - domeniul Medicină
    Drd. STOIAN Andra - domeniul Marketing

- Model buletin vot conducatori doctorat

- Model buletin vot studenti doctoranzi

    Alegerile în primul tur (programate în data de 20/07/2016, la sediul SDI - Rectorat, et. II, în intervalul orar 9:00 - 15:00) sunt valabile dacă la vot se prezintă cel puțin 1/2 din totalul membrilor cu drept de vot (conducători de doctorat titulari, respectiv studenţi doctoranzi în stagiu). Pentru categoria de membri cu drept de vot la care condiţia de cvorum nu este îndeplinită, alegerile se reprogramează conform calendarului din Metodologia de alegeri, fără a mai fi necesară asigurarea cvorumului.

    Se declară aleşi candidaţii (după caz, conducători de doctorat, respectiv studenţi doctoranzi) care au obţinut majoritatea simplă din totalul voturilor valabil exprimate. Dacă numărul locurilor disponibile în C-SDI nu este acoperit cu candidaţi care au obţinut majoritatea simplă, se organizează turul doi de scrutin pentru locurile rămase libere (v. calendar alegeri), a cărui valabilitate nu este condiționată de participarea unui număr minim de alegători. În caz de balotaj, candidaţii în cauză vor fi departajaţi prin vot organizat conform calendarului alegerilor.

    Exprimarea votului se face prin tăiere, astfel încât să rămână netăiaţi un număr de candidaţi egal cu numărul de locuri alocate în C-SDI, pe domeniile de doctorat inginereşti, respectiv ne-inginereşti (orice altă variantă conduce la anularea votului).

    Se limitează la 2 numărul de reprezentanţi (după caz, conducători de doctorat, respectiv studenţi doctoranzi) pe care un domeniu de doctorat (din cele 18 acreditate în IOSUD-UTBv) îl poate avea în C-SDI.