Cotutela

Cotutela
Studiile universitare de doctorat (cu frecventa/fara frecventa) se pot organiza si in cotutela nationala/internationala pe baza unui acord de cotutela scris intre institutiile organizatoare implicate.

Procedura privind incheierea acordurilor de cotutela