PPUA - Program de pregatire pe baza de studii universitare avansate

Disciplinele cuprinse in planul de invatamant pentru semestrul I al anului universitar 2016-2017 sunt urmatoarele:

1. Domeniile de doctorat: Inginerie mecanica, Inginerie industriala, Inginerie electrica, Calculatoare si tehnologia informatiei, Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria materialelor, Ingineria sistemelor, Inginerie si management, Silvicultura, Inginerie forestiera

    1.1 Statistica in cercetare – prof. univ. dr. Liliana DUGULEANA;
    1.2 Managementul si resursele in proiectele de cercetare – prof. univ. dr. ing. Anca DUTA;
    1.3 Valorificarea rezultatelor cercetarii – prof. univ. dr. ing. Lucian CURTU;
    1.4 Creativitate si inventica – prof. univ. dr. ing. Serban BOBANCU;
    1.5 English Language in Science – conf. univ. dr. Marinela BURADA.

2. Domeniile de doctorat: Matematica, Informatica

   2.1 Metode de modelare a proceselor – prof. univ. dr. Radu PALTANEA;
   2.2 Softuri utilizare in cercetare – prof. univ. dr. Mihai PASCU;
   
2.3 English Language in Science – conf. univ. dr. Marinela BURADA.

3. Domeniul Marketing:

   3.1 Statistica in cercetare – prof. univ. dr. Liliana DUGULEANA;
   3.2 Marketing avansat– prof. univ. dr. Gheorghe EPURAN;
   3.3 Valorificarea rezultatelor cercetarii – prof. univ. dr. ing. Anca DUTA;
   3.4 Econometrie – prof. univ. dr. Liliana DUGULEANA;
   3.5 English Language in Science – conf. univ. dr. Gabriela CHEFNEUX / conf. univ. dr. Marinela BURADA.

4. Domeniul Filologie:

   4.1 Teorii si metode actuale in cercetarea stiintifica filologica – prof. univ. dr. Rodica ILIE, prof. univ. dr. Razvan SAFTOIU, conf. univ. dr. Liliana ALIC, conf. univ. dr. Adrian LACATUS;
   4.2 Managementul si resursele in proiectele de cercetare – prof. univ. dr. Rodica ILIE, prof. univ. dr. Razvan SAFTOIU;
   4.3 Valorificarea rezultatelor cercetarii – conf. univ. dr. Adrian LACATUS, conf. univ. dr. Mona ARHIRE.

5. Domeniul Stiinta Sportului si Educatiei Fizice:

   5.1 Managementul calitatii in sistemul educational – conf. univ. dr. Ioan TURCU;
   5.2 Metodologii IT in studiul motricitatii umane – prof. univ. dr. Elena BALINT;
   5.3 Metodologii ale cercetarii activitatilor corporale - conf. univ. dr. Ioan TURCU;
   5.4 Teoria si metodologia curriculara in educatie fizica si sport –prof. univ. dr. Lorand BALINT;
   5.5 English Language in Science – conf. univ. dr. Gabriela CHEFNEUX.

6. Domeniul Medicina:

   6.1 Notiuni generale de statistica medicala – sef lucr. dr. Luigi MARCEANU;
   6.2 Organizarea si managementul studiilor clinice – conf. univ. dr. Laurentiu NEDELCU;
   6.3 Valorificarea rezultatelor cercetarii – prof. univ. dr. ing. Anca DUTA;
   6.4 English Language in Science – conf. univ. dr. Gabriela CHEFNEUX / conf. univ. dr. Marinela BURADA.

7. Domeniul Muzica:

   7.1 Analize schenkeriene aplicate – prof. univ. dr. Stela DRAGULIN;
   7.2 Semantica si hermeneutica limbajului muzical - prof. univ. dr. Petruta COROIU;
   7.3 Metode de cercetare si redactare academica – lector univ. dr. Anca PREDA-ULITA.