Regulamente UTBv

Regulamente & metodologii UTBv

•  Regulamentul institutional de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat si postdoctorat (2017)

•  Regulamentul institutional de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat si postdoctorat (2015)

Regulamentul Scolii Doctorale Interdisciplinare (2017)

Instructiunile Scolii Doctorale Interdisciplinare (2017)

•  Metodologia privind alegerea membrilor Consiliului Scolii Doctorale Interdisciplinare (2016)

•  Metodologia de admitere la doctorat in Universitatea Transilvania din Brasov (2017)

•  Metodologia de admitere la doctorat in Universitatea Transilvania din Brasov (2016)

•  Regulamentul privind obtinerea atestatului de abilitare (2017)

•  Regulamentul privind obtinerea atestatului de abilitare (2015)

•  Modificari ale Regulamentului privind obtinerea atestatului de abilitare (2015)

• Metodologia privind recunoaşterea în UTBv a calităţii de conducător de doctorat sau abilitării obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate (2017)

• Metodologia privind recunoaşterea în UTBv a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate (2017)

Instructiune privind acordarea burselor pentru sustinerea mobilitatilor externe destinate doctoranzilor cu frecventa - competitia 2017

• Instructiune privind acordarea burselor pentru sustinerea mobilitatilor externe destinate doctoranzilor cu frecventa - competitia 2017-2018