ADMITERE 2017

contact: admitere-dpm@unitbv.ro

Calendarul admiterii la master - iulie 2017 

Înscrieri în sala GI8 situată pe Colina Universității

 SITUAȚIA ÎNSCRIERILOR 21 iulie 2017

                                                                                                    ÎNSCRIERE ONLINE 

Metodologie de admitere la programele de studii de masterat din Facultatea DPM

Acte necesare la înscrierea candidațilorDocumentele necesare pentru înscriere sunt prezentate în Ghidul admiterii. Suplimentar,candidatul include în dosarul de înscriere următoarele documente:

- o scrisoare de intenţie semnată de candidat în original. Se recomandă ca aceasta să conțină și informații referitoare la intențiile candidatului de dezvoltare profesională și personală prin intermediul programului de studii de masterat vizat;

- opțional, copii după alte diplome/certificate/adeverinţe care să ateste pregătirea profesională a candidatului (de ex. sesiuni științifice studențești, competiții locale, naționale și internaționale studențești etc.). 

  • Taxa de înscriere masterat: 150 lei
  • Taxă de școlarizare masterat 2800 lei.

Date interviu

Bibliografie recomandată Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului

      Sisteme Mecatronice pentru Industrie și Medicină

Programul de studii de masterat:  Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului Programare interviu

Barem

 Sisteme Mecatronice pentru Industrie și Medicină Programare interviu

Barem