ADMITERE 2017

contact: admitere-dpm@unitbv.ro

Calendarul admiterii la master - septembrie 2017 

 Proba orală se susține în data de 11 septembrie 2017, începând cu ora 9.00.

Programul de studii de masterat:  

Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului

Programare interviu sesiunea septembrie

Barem

  Sisteme Mecatronice pentru Industrie și Medicină 

Programare interviu sesiunea septembrie

Barem

  SITUAȚIA ÎNSCRIERILOR - 9 septembrie

  Înscrieri în amfiteatrul CP4 situată pe Colina Universității
                                                                                                  ÎNSCRIERE ONLINE 

Metodologie de admitere la programele de studii de masterat din Facultatea DPM

Acte necesare la înscrierea candidațilorDocumentele necesare pentru înscriere sunt prezentate în Ghidul admiterii. Suplimentar,candidatul include în dosarul de înscriere următoarele documente:

- o scrisoare de intenţie semnată de candidat în original. Se recomandă ca aceasta să conțină și informații referitoare la intențiile candidatului de dezvoltare profesională și personală prin intermediul programului de studii de masterat vizat;

- opțional, copii după alte diplome/certificate/adeverinţe care să ateste pregătirea profesională a candidatului (de ex. sesiuni științifice studențești, competiții locale, naționale și internaționale studențești etc.). 

  • Taxa de înscriere masterat: 150 lei
  • Taxă de școlarizare masterat 2800 lei.

Date interviu iulie                         

Bibliografie recomandată Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului

      Sisteme Mecatronice pentru Industrie și Medicină

Programul de studii de masterat:  Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului Programare interviu

Barem

 Sisteme Mecatronice pentru Industrie și Medicină Programare interviu

Barem