ADMITERE 2016 - FAZA II
 

COMPLETAREA CERERII DE ÎNMATRICULARE PRESUPUNE RĂMÂNEREA ÎN COMPETIȚIE ȘI POSIBILITATEA DE A ACCEDE SPRE PRIMA OPȚIUNE A CANDIDATULUI. CEREREA DE ÎNMATRICULARE POATE FI COMPLETATĂ LA SEDIUL FACULTĂȚII (sala DI4) SAU POATE FI TRANSMISĂ SCANATĂ PRIN E-MAIL (admitere-dpm@unitbv.ro).

Candidaţii admişi pe locuri bugetate sunt obligaţiconform Contractului privind procedura de înscriere şi selecţie a candidaţilor la concursul de admitere 2016 şi înmatricularea candidaţilor admişi, Art. 4, să depună la dosarul de concurs actele de studii în original sau alte documente justificative, până la data de 29 august 2016, orele 1300.

Dacă actele de studii NU se pot depune în original, candidatul se obligă să confirme, în scris, opţiunea sa definitivă de a fi înmatriculat ca student şi va completa cererea de înmatriculareCererea se poate depune personal la comisia de admitere conform programului afişat mai jos, sau se va descărca de aici şi după completare şi scanare se va trimite electronic, prin e-mail, la adresa admitere-dpm@unitbv.ro.

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă trebuie să achite prima tranșă din taxa de școlarizare, de minim 800 de lei (conform Art. 4, pct. B din Contractul privind procedura de înscriere şi selecţie a candidaţilor la concursul de admitere 2016 şi înmatricularea candidaţilor admişi). Dovada plății se depune la dosarul de concurs până la data de 29 august 2016, orele 1300. Candidații care plătesc prin ordin de plată (OP) trebuie să transmită prin e-mail (admitere-dpm@unitbv.ro) confirmarea locului ocupat (cererea de înmatriculare) și OP-ul semnat de candidat, pe care se completează olograf numele și prenumele candidatului, numărul legitimației de concurs și numele facultății. Candidații care plătesc la caseria universității depun chitanța în original în sala DI4 (Colina Universității).  Informații suplimentare se găsesc în pagina de Anunțuri.

Promovarea ulterioară a candidatului pe locuri bugetate implică returnarea integrală a sumei achitate din taxa de școlarizare.

Actele de studii:

  • pentru candidaţii la licenta, actele de studii = Diploma de Bacalaureat sau echivalentul acesteia
  • pentru candidatii la master, actele de studii = Diploma de Bacalaureat şi Diploma de Licenţă sau echivalentul acesteia.


PROGRAM DE PRIMIRE A CERERILOR ŞI ACTELOR LA DOSAR / RETRAGERI DOSARE

la Decanatul Facultății, sala DI4 (Colina Universităţii),

în fiecare zi lucrătoare, în intervalul 1-29 august 2016, între orele 1000-1300

REZULTATE FAZA II - Licenţă - 30 iulie 2016


CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI – în ordine alfabetică

CANDIDAŢI ADMIŞI – pe programe de studii – ciclul de licenţă:

Design industrial BUGET – TAXĂ

Design industrial (limba engleză) BUGET TAXĂ

Ingineria sistemelor de energii regenerabile BUGET – TAXĂ

Ingineria designului de produs (limba engleză) BUGET – TAXĂ

Ingineria mediului BUGET – TAXĂ

Mecatronică BUGET – TAXĂ

Optometrie BUGET – TAXĂ 

Inginerie medicală BUGET – TAXĂ

CANDIDAŢI ÎN AŞTEPTARE – în ordinea mediilor

CANDIDAŢI RETRAȘI – în ordinea mediilor


REZULTATE FAZA II - Masterat - 30 iulie 2016


CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI – în ordine alfabetică

CANDIDAŢI ADMIŞI – pe programe de studii – ciclul de masterat:

Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi protecţia mediului BUGET – TAXĂ

Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină BUGET – TAXĂ

CANDIDAŢI RETRAȘI – în ordinea mediilor


Telefon: 0268-473113; e-mail: admitere-dpm@unitbv.ro