ADMITERE 2016 - FAZA IV
 

Candidaţii nou admişi pe locuri bugetate sunt obligaţiconform Contractului privind procedura de înscriere şi selecţie a candidaţilor la concursul de admitere 2016 şi înmatricularea candidaţilor admişi, Art. 4, să depună la dosarul de concurs actele de studii în original sau alte documente justificative, până la data de 6 septembrie 2016, orele 1300.

Candidaţii nou admişi pe locuri cu taxă trebuie să achite prima tranșă din taxa de școlarizare, de minim 800 de lei (conform Art. 4, pct. B din Contractul privind procedura de înscriere şi selecţie a candidaţilor la concursul de admitere 2016 şi înmatricularea candidaţilor admişi). Dovada plății se depune la dosarul de concurs până la data de 6 septembrie 2016, orele 1300. Candidații care plătesc prin ordin de plată (OP) trebuie să transmită prin e-mail (admitere-dpm@unitbv.ro) OP-ul semnat de candidat, pe care se completează olograf numele și prenumele candidatului, numărul legitimației de concurs și numele facultății. Candidații care plătesc la caseria universității depun chitanța în original în sala DI2 (Colina Universității).  Informații suplimentare se găsesc în pagina de Anunțuri.

Actele de studii:

  • pentru candidaţii la licenta, actele de studii = Diploma de Bacalaureat sau echivalentul acesteia
  • pentru candidatii la master, actele de studii = Diploma de Bacalaureat şi Diploma de Licenţă sau echivalentul acesteia.


PROGRAM DE PRIMIRE A ACTELOR LA DOSAR / RETRAGERI DOSARE

la Comisia de admitere, sala DI2 (Colina Universităţii)

Marți, 6 septembrie 2016 între orele 900- 1300

REZULTATE FAZA IV - Licenţă - 5 Septembrie 2016


CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI – în ordine alfabetică

CANDIDAŢI ADMIŞI – pe programe de studii – ciclul de licenţă:

Design industrial BUGET – TAXĂ

Design industrial (limba engleză) BUGET – TAXĂ

Ingineria sistemelor de energii regenerabile BUGET – TAXĂ

Ingineria designului de produs (limba engleză) BUGET – TAXĂ

Ingineria mediului BUGET – TAXĂ

Mecatronică BUGET – TAXĂ

Optometrie BUGET – TAXĂ 

Inginerie medicală BUGET – TAXĂ

CANDIDAŢI ÎN AŞTEPTARE – în ordinea mediilor

CANDIDAŢI RETRAȘI - în ordinea mediilorREZULTATE FAZA IV - Masterat - 5 Septembrie 2016


CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI – în ordine alfabetică

CANDIDAŢI ADMIŞI – pe programe de studii – ciclul de master:

Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi protecţia mediului BUGET – TAXĂ

Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină BUGET – TAXĂ

CANDIDAŢI RETRAȘI - în ordinea mediilor


Telefon: 0268-473113; e-mail: admitere-dpm@unitbv.ro