ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017

FAZA IV  - 5 septembrie 2017


Candidaţii admişi pe locuri bugetate sunt obligaţi, conform Art. 4 din Contractul privind procedura de înscriere şi selecţie a candidaţilor la concursul de admitere 2017 şi înmatricularea candidaţilor admişi să depună la dosarul de concurs actele de studii în original sau alte documente justificative până la data de 20 septembrie 2017, ora 1300.

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă trebuie să achite prima tranșă din taxa de școlarizare, de minim 800 de lei (conform Art. 3 din Contractul privind procedura de înscriere şi selecţie a candidaţilor la concursul de admitere 2017 şi înmatricularea candidaţilor admişi). Dovada plății se depune la dosarul de concurs până la data de 20 septembrie 2017, ora 1300Candidații care plătesc prin ordin de plată (OP) trebuie să transmită prin e-mail (admitere-dpm@unitbv.roOP-ul semnat de candidat, pe care se completează olograf numele și prenumele candidatului, numărul legitimației de concurs și numele facultății. Candidații care plătesc la caseria universității depun chitanța în original în sala DI4 (Colina Universității).  Informații suplimentare se găsesc în pagina de Anunțuri admitere.

Promovarea ulterioară a candidatului pe locuri bugetate implică returnarea integrală a sumei achitate din taxa de școlarizare.

 

Actele de studii:

     Pentru candidaţii la: licență, actele de studii =Diploma de Bacalaureat sau echivalentul acesteia şi Foaia matricolă.

  •                                   master, actele de studii = Diploma de Bacalaureat şi Diploma de Licenţă sau echivalentul acesteia.

PROGRAM DE PRIMIRE A CERERILOR ŞI ACTELOR LA DOSAR / RETRAGERI DOSARE

la Decanatul Facultății, sala DI4 (Colina Universităţii),

în fiecare zi lucrătoare, în intervalul 6 - 20 septembrie 2017, între orele 900-1300


LICENȚĂ 

Candidați înscrișiîn ordine alfabetică

Candidați admiși - pe programe de studii:

    Design Industrial BUGET   TAXĂ

    Design Industrial (în limba engleză) BUGET   TAXĂ

    Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile BUGET  TAXĂ

    Ingineria Designului de Produs (în limba engleză) BUGET   TAXĂ

    Ingineria Mediului BUGET   TAXĂ

    Mecatronică BUGET   TAXĂ

    Optometrie BUGET   TAXĂ

    Inginerie Medicală BUGET   TAXĂ

Români de pretutindeni înscriși  - în ordinea mediilor

Candidați retrași - în ordinea mediilor

 
                         MASTER

    Candidați înscriși - în ordine alfabetică

    Candidați admiși - pe programe de studii


    Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului  

       BUGET   TAXĂ

    Sisteme Mecatronice pentru Industrie și Medicină BUGET   TAXĂ

    
    Candidați în lista de așteptare în ordinea mediilor

     
    Candidați absenți la proba de interviu
     
    Candidați retrași - în ordinea mediilor

 

  ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017
           
Rezultate FINALE        Rezultate FAZA III         Rezultate FAZA II         Rezultate FAZA I