ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

FAZA II  


COMPLETAREA CERERII DE ÎNMATRICULARE PRESUPUNE RĂMÂNEREA ÎN COMPETIȚIE ȘI POSIBILITATEA DE A ACCEDE SPRE PRIMA OPȚIUNE A CANDIDATULUI. CEREREA DE ÎNMATRICULARE POATE FI COMPLETATĂ LA SEDIUL FACULTĂȚII (sala DI2) SAU POATE FI TRANSMISĂ SCANATĂ PRIN E-MAIL (admitere-dpm@unitbv.ro).

Candidaţii admişi pe locuri bugetate sunt obligaţi, conform Art. 4 din Contractul privind procedura de înscriere şi selecţie a candidaţilor la concursul de admitere 2017 şi înmatricularea candidaţilor admişi să depună la dosarul de concurs actele de studii în original sau alte documente justificative până la data de 20 septembrie 2017, ora 1500.

Dacă actele de studii NU se pot depune în original, candidatul se obligă să confirme, în scris, opţiunea sa definitivă de a fi înmatriculat ca student şi va completa cererea de înmatriculare. Cererea se poate depune personal la comisia de admitere conform programului afişat mai jos, sau se va descărca de aici şi, după completare şi scanare, se va trimite electronic, prin e-mail, la adresa admitere-dpm@unitbv.ro.

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă trebuie să achite prima tranșă din taxa de școlarizare, de minim 800 de lei (conform Art. 3 din Contractul privind procedura de înscriere şi selecţie a candidaţilor la concursul de admitere 2017 şi înmatricularea candidaţilor admişi). Dovada plății se depune la dosarul de concurs până la data de 20 septembrie 2017, ora 1500Candidații care plătesc prin ordin de plată (OP) trebuie să transmită prin e-mail (admitere-dpm@unitbv.roconfirmarea locului ocupat (cererea de înmatriculare) și OP-ul semnat de candidat, pe care se completează olograf numele și prenumele candidatului, numărul legitimației de concurs și numele facultății. Candidații care plătesc la caseria universității depun chitanța în original în sala DI2 (Colina Universității).  Informații suplimentare se găsesc în pagina de Anunțuri admitere.

Promovarea ulterioară a candidatului pe locuri bugetate implică returnarea integrală a sumei achitate din taxa de școlarizare.

 

Actele de studii:

     Pentru candidaţii la licență, actele de studii =Diploma de Bacalaureat sau echivalentul acesteia şi Foaia matricolă.

 

PROGRAM DE PRIMIRE A CERERILOR ŞI ACTELOR LA DOSAR / RETRAGERI DOSARE

la Comisia de admitere, sala DI2 (Colina Universităţii)

19-20 septembrie 2017 între orele 900- 1500
LICENȚĂ 

Candidați înscriși - în ordine alfabetică


Candidați admiși - pe programe de studii:

    Design Industrial BUGET   TAXĂ

    Design Industrial (în limba engleză) BUGET   TAXĂ

    Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile BUGET  TAXĂ

    Ingineria Designului de Produs (în limba engleză) BUGET   TAXĂ

    Ingineria Mediului BUGET   TAXĂ

    Mecatronică BUGET   TAXĂ

    Optometrie BUGET   TAXĂ

    Inginerie Medicală BUGET   TAXĂ


 MASTER

    Candidați înscriși - în ordine alfabetică

    Candidați admiși - pe programe de studii

   
Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului          BUGET   TAXĂ

   
Sisteme Mecatronice pentru Industrie și Medicină  BUGET   TAXĂ

   
                  Candidați retrași  


                               ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
                                                                         
Rezultate FINALE               Rezultate FAZA I        


Contact: tel. 0268 473113, e-mail: admitere-dpm@unitbv.ro