ANUNȚURI SECRETARIAT
    CAZARE CĂMINE 2017/2018
     
 •  

  Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii din data de 20.09.2017, în perioada 22-25 septembrie 2017 se va organiza o sesiune suplimentară de examene, pentru anii I-III. 

  Studenţii se pot prezenta în această sesiune la maxim 2 examene. Cererile se depun la Decanat, în timpul programului de lucru cu studenţii, până la data de 21.09.2017, ora 15.00.

 •  Sesiune suplimentară pentru anii terminali: 25-29 septembrie 2017.

 • Festivitatea de deschidere a anului universitar va avea loc in 2 octombrie ora 9.00 in amfiteatrul CP4.


 • Studenţii care doresc repetarea anului sau reînmatriculare, trebuie să depună la Secretariat cererea si chitanţa de plată a taxei de şcolarizare până la data de 22.09.2017!

   
 • Exmatriculări pentru neplată taxă şcolarizare

 • ORAR / Informatii discipline
 
 • Calendar cazări
 • Faza I: liste 21.09.2017; cazare la cămine  29.09-01.10.2017, orele 9:00-17:00.
 • Faza II: liste 03.10.2017; cazare la cămine 03.10-05.10.2017, orele 8:30-15:00.
 • Faza III: liste 06.10.2017; cazare la cămine 09.10.2017, orele 8:30-15:00.
 • Faza finală: 10.10.2017.

Studenții care primesc loc de cazare în căminele universității și nu se cazează până la 15.10.2017, respectiv nu probează faptul că folosesc locul de cazare, vor fi excluși din cămine.

Pentru studenții din anul I, care la înscriere au solicitat cazare la cămin, repartizarea locurilor  se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor disponibile.
   
 SESIUNI EXAMENE
 INFORMAŢII PRACTICĂ

 Sesiune Speciala 22 - 30 septembrie 2017

 Colocviul de practică pentru studenţii de la Mecatronică - anul II şi III - va avea loc vineri, 22.09.2017, ora 9.30 în sala GI3.Studenţii se vor prezenta la examen cu carnetul de note vizat!

În cazul examenelor creditate (din anul de studiu anterior), studenţii vor avea şi chitanţa de plată a taxei de examinare, urmând ca după examen să lase la decanat chitanţa vizată – obligatoriu! – de către cadrul didactic examinator.

 

DIPLOMĂ/DISERTAȚIE- sesiunea vara 2017

Practică la Stabiplan

Practică la Schaeffler Romania
 
Practică la PREH

Agentia de Mediu Brasov ofera locuri de practica pentru studenti, incepand cu 27.02.2017. Pentru inscrieri: Sef lucr.dr. Ileana Manciulea - i.manciulea@unitbv.ro


Convenţiile de practică se vor completa în trei exemplare.
Ordinea semnăturilor pe convenţie: 
 • 1. Reprezentant firmă
 • 2. Decan
 • 3. Biroul de relaţii cu mediul economic - Rectorat
     
INFORMAȚII TAXE
ACORDARE GRATUITATE TRANSPORT FEROVIAR
     

Termene de plată taxă de şcolarizare: 

 •      - prima tranşă (sem. I) - 31 octombrie 
 •                              
 •      - a doua tranşă (sem. II) - 31 martie 
 •  Prelungire termen: 28.06.2017

Informații privind plata taxelor prin virament bancar sau prin poștă

Taxe percepute pentru anul universitar 2016-2017

 

Începând cu data de 1 februarie 2017, studenţii români și străini înmatriculaţi la o formă de învăţământ cu frecvenţălicență, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate  la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanţă sau rutele călătoriilor.

Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite (biletelor de călătorie), cât şi a abonamentelor lunare gratuite pentru studenţi, se face în baza legitimaţiei de student pentru reducere la transport, şi a unui act de identitate.

Pentru acei studenţi, care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu au beneficiat de legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, legitimaţiile de călătorie gratuite se vor elibera pe baza unei adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ superior şi a unui act de identitate.  

     
INFORMAŢII PROMOVARE/REPETARE AN
  INFORMAŢII ABSOLVIRE/LICHIDARE
     

Condiţii de repetare an: 

 • studenţii care au între 10-39 credite - în afara celor de la disciplina Educaţie fizică şi sport
 • studenţii care au între 10-60 credite dar care au examen(e) creditat(e) neluat(e)
Studenții care repetă anul sunt rugați să se prezinte la Decanat în timpul programului de lucru cu studențiipentru a se informa în legătură cu eventualele examene de diferență pe care trebuie să le promoveze în acest an!
 

Adeverințele de absolvire de la toate secțiile (licență+master)promoția 2017pot fi ridicate de la Decanat in timpul programului de lucru cu studenții!

Suplimentele la diplomă pentru absolvenţii din promoţia 2016 (licenţă şi master), pot fi ridicate de la Decanat în timpul programului de lucru cu studenţii!

Absolvenţii promoţiei 2017 vor primi fişa de lichidare de la Decanat.

Studenţii care doresc să se retragă de la facultate, pot descărca fişa de lichidare şi de aici. 

     
 BURSE
  NOUTĂȚI/EVENIMENTE
     
Bursa de Excelență Transilvania

Liste finale bursă
- sem. II:
 merit * socială

Termen depunere dosare: 31 martie 2017

 Pentru anul universitar 2016-2017 se stabilește valoarea netă de 925 lei referința pentru evaluarea dosarelor de bursă socială depuse de studenți.

   
     
REGULAMENTE 
  ALTE INFORMAȚII
     
 

     
Actualizat: 20 septembrie 2017
     
 
 
 
  

 • Conferinţa AFCO 2015 
  • Având în vedere numărul mare de absolvenți care, anul trecut, la conferința AFCO (Absolvenți în Fața COmpaniilor) au realizat contacte și contracte de angajare cu firmele prezente, vă recomandăm să vă înscrieți la conferința AFCO 2015. 
  • Termen limită pentru înscriere: 4 mai 2015
  • Înscrieri şi informaţii generale
 • Sesiunea cercurilor științifice studențești – Ediția 2015
  • Informaţii generale
  • Secţiunea 1 - Design Industrial - 15 mai 2015, EII2, ora 9:00 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 2 - Sisteme de energii regenerabile - 15 mai 2015, ICDT-L2, ora 15:00 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 3 - Sisteme mecatronice - 22 aprilie 2015, GI3, ora 15:30 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 4 - Optometrie - 21 aprilie 2015, GP8, ora 11:30 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 5 - Inginerie medicală - 20 aprilie 2015, GP5, ora 9:00 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 6 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în conversia energiei - 15 mai 2015, FI4, ora 9:00 *Lucrări înscrise
  • Secţiunea 7 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în protecţia mediului - 15 mai 2015, FP3, ora 9:00 *Lucrări înscrise
 • Conferinţa AFCO 2015 
  • Având în vedere numărul mare de absolvenți care, anul trecut, la conferința AFCO (Absolvenți în Fața COmpaniilor) au realizat contacte și contracte de angajare cu firmele prezente, vă recomandăm să vă înscrieți la conferința AFCO 2015. 
  • Termen limită pentru înscriere: 4 mai 2015
  • Înscrieri şi informaţii generale
 • Sesiunea cercurilor științifice studențești – Ediția 2015
  • Informaţii generale
  • Secţiunea 1 - Design Industrial - 15 mai 2015, EII2, ora 9:00 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 2 - Sisteme de energii regenerabile - 15 mai 2015, ICDT-L2, ora 15:00 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 3 - Sisteme mecatronice - 22 aprilie 2015, GI3, ora 15:30 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 4 - Optometrie - 21 aprilie 2015, GP8, ora 11:30 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 5 - Inginerie medicală - 20 aprilie 2015, GP5, ora 9:00 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 6 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în conversia energiei - 15 mai 2015, FI4, ora 9:00 *Lucrări înscrise
  • Secţiunea 7 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în protecţia mediului - 15 mai 2015, FP3, ora 9:00 *Lucrări înscrise
 NOUTĂȚI/EVENIMENTE
 NOUTĂȚI/EVENIMENTE