INFORMAŢII CAZARE
   NOUTĂȚI/EVENIMENTE
     

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație, studenţii care primesc loc de cazare în căminele universităţii şi nu se prezintă la locul de cazare până la 01.11.2016, respectiv nu folosesc locul de cazare în această perioadă, vor pierde locul de cazare!

Conform regulamentului, studenții care la sfârșitul sesiunii de restanțe (14 septembrie 2016) au mai mult de 2 restanțe, nu au dreptul la cazare în cămin!
 
     
 ANUNȚURI SECRETARIAT
   BURSE
     
   LISTE FINALE - burse semestrul I

Termen depunere dosare: 20 octombrie 2016

 Pentru anul universitar 2016-2017 se stabilește valoarea netă de 925 lei  referința pentru evaluarea dosarelor de bursă socială depuse de studenți. Această valoare netă este aferentă  salariului minim pe economie (brut), care conform HG. nr.1017/2015 este de 1250 lei.


Burse TELEKOM

   
 SESIUNI EXAMENE
 INFORMAŢII PRACTICĂ
   
 Planificare consultatii (actualizat: 17.01.2017)
 Planificare examene - sesiunea de iarna

Studenţii se vor prezenta la examen cu carnetul de note vizat!

În cazul examenelor creditate (din anul de studiu anterior), studenţii vor avea şi chitanţa de plată a taxei de examinare, urmând ca după examen să lase la decanat chitanţa vizată – obligatoriu! – de către cadrul didactic examinator.

Convenţiile de practică se vor completa în trei exemplare.
Ordinea semnăturilor pe convenţie: 
 • 1. Reprezentant firmă
 • 2. Decan
 • 3. Biroul de relaţii cu mediul economic - Rectorat
     
INFORMAȚII TAXE
LEGITIMAŢII/CUPOANE CĂLĂTORIE
     

Termene de plată taxă de şcolarizare: 

 •      - prima tranşă (sem. I) - 31 octombrie 
 •                              Prelungire termen: 20.01.2017
 •      - a doua tranşă (sem. II) - 31 martie 

Informații privind plata taxelor prin virament bancar sau prin poștă

Taxe percepute pentru anul universitar 2016-2017

 

Studeníi navetişti din anul I (conform listelor predate de către şefii de grupă) pot ridica de la Decanat legitimaţiile de călătorie, începând cu 11.11.2016, în timpul programului de lucru cu studenţii.

Pot beneficia de legitimaţii de călătorie studenţii cu vârsta sub 26 ani. Cupoanele de călătorie sunt valabile pe an calendaristic, şi se acordă după cum urmează:

 • Studenţii din anul I - 6 cupoane pentru anul în care începe anul universitar;
 • Studenţii din an terminal (anul IV licenţă, respectiv anul II master) - 18 cupoanepentru anul în care se finalizează studiile;
 • Cei care pe întregul an calendaristic au calitatea de student (anul I licenţă+master, respectiv anii II şi III licenţă) - 24 cupoane.
Studenţii care repetă anul, nu beneficiază de reducere de transport!

     
INFORMAŢII REPETARE AN
  INFORMAŢII PROMOVARE/ABSOLVIRE/LICHIDARE
     

Condiţii de repetare an: 

 • studenţii care au între 10-39 credite - în afara celor de la disciplina Educaţie fizică şi sport

 • studenţii care au între 10-60 credite dar care au examen(e) creditat(e) neluat(e)

Studenții care repetă anul sunt rugați să se prezinte la Decanat în timpul programului de lucru cu studențiipentru a se informa în legătură cu eventualele examene de diferență pe care trebuie să le promoveze în acest an!


   

  Adeverintele de absolvire de la toate sectiile de licenta si master pot fi ridicate de la Decanat in timpul programului de lucru cu studentii!

  Suplimentele la diplomă pentru absolvenţii de licenţă şi master, promoţia 2015, pot fi ridicate de la Decanat în timpul programului de lucru cu studenţii!.

  Pentru promovarea anului, studenţii trebuie să acumuleze minim 40 de credite – în afara celor de la disciplina Educaţie fizică şi sport!!!

  Absolvenţii şi studenţii care doresc să se retragă de la facultate, pot descărca fişa de lichidare de aici. Absolvenţii pot depune fişa de lichidare şi în momentul ridicării adeverinţei de absolvire. 


       
  REGULAMENTE 
    ALTE INFORMAȚII
       
   

       
  Actualizat:  16 ianuarie 2016
       
   
   
   
    

  • Conferinţa AFCO 2015 
   • Având în vedere numărul mare de absolvenți care, anul trecut, la conferința AFCO (Absolvenți în Fața COmpaniilor) au realizat contacte și contracte de angajare cu firmele prezente, vă recomandăm să vă înscrieți la conferința AFCO 2015. 
   • Termen limită pentru înscriere: 4 mai 2015
   • Înscrieri şi informaţii generale
  • Sesiunea cercurilor științifice studențești – Ediția 2015
   • Informaţii generale
   • Secţiunea 1 - Design Industrial - 15 mai 2015, EII2, ora 9:00 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 2 - Sisteme de energii regenerabile - 15 mai 2015, ICDT-L2, ora 15:00 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 3 - Sisteme mecatronice - 22 aprilie 2015, GI3, ora 15:30 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 4 - Optometrie - 21 aprilie 2015, GP8, ora 11:30 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 5 - Inginerie medicală - 20 aprilie 2015, GP5, ora 9:00 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 6 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în conversia energiei - 15 mai 2015, FI4, ora 9:00 *Lucrări înscrise
   • Secţiunea 7 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în protecţia mediului - 15 mai 2015, FP3, ora 9:00 *Lucrări înscrise
  • Conferinţa AFCO 2015 
   • Având în vedere numărul mare de absolvenți care, anul trecut, la conferința AFCO (Absolvenți în Fața COmpaniilor) au realizat contacte și contracte de angajare cu firmele prezente, vă recomandăm să vă înscrieți la conferința AFCO 2015. 
   • Termen limită pentru înscriere: 4 mai 2015
   • Înscrieri şi informaţii generale
  • Sesiunea cercurilor științifice studențești – Ediția 2015
   • Informaţii generale
   • Secţiunea 1 - Design Industrial - 15 mai 2015, EII2, ora 9:00 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 2 - Sisteme de energii regenerabile - 15 mai 2015, ICDT-L2, ora 15:00 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 3 - Sisteme mecatronice - 22 aprilie 2015, GI3, ora 15:30 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 4 - Optometrie - 21 aprilie 2015, GP8, ora 11:30 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 5 - Inginerie medicală - 20 aprilie 2015, GP5, ora 9:00 * Lucrări înscrise
   • Secţiunea 6 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în conversia energiei - 15 mai 2015, FI4, ora 9:00 *Lucrări înscrise
   • Secţiunea 7 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în protecţia mediului - 15 mai 2015, FP3, ora 9:00 *Lucrări înscrise