OFERTĂ SPECIALĂ pentru STUDENȚI - 
Licență Anuală GRATUITĂ pentru CATIA V5. Informații aici


     
 ANUNȚURI SECRETARIAT
   CAZARE CĂMINE 2017/2018
     
 • Condiții de recuperare laboratoare:

Incepand cu anul universitar 2017 -2018, studentii  pot recupera maxim 2 sedinte de laborator / proiect in sesiunea de restante din septembrie, contracost. Daca numarul absentelor este mai mare, restul de sedinte pot fi recuperate in anul universitar următor, in semestrul in care se derulează disciplina, impreuna cu urmatoarea promotie.
 

Studenții care primesc loc de cazare în căminele universității și nu se cazează până la 15.10.2017, respectiv nu probează faptul că folosesc locul de cazare, vor fi excluși din cămine.

Pentru studenții din anul I, care la înscriere au solicitat cazare la cămin, repartizarea locurilor  se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor disponibile.
   
 SESIUNI EXAMENE
 BURSE 2017/2018
 Planificarea examenelor - sesiunea iarnă 2018 - actualizat: 17.01.2018

 Planificare consultații - actualizat: 26.01.2018Studenţii se vor prezenta la examen cu
 carnetul de note vizat!

În cazul examenelor creditate (din anul de studiu anterior), studenţii vor avea şi chitanţa de plată a taxei de examinare, urmând ca după examen să lase la decanat chitanţa vizată – obligatoriu! – de către cadrul didactic examinator.


 SESIUNE DIPLOMĂ/DISERTAȚIE: 5-9 februarie 2018
Perioada de înscriere: 8-19 ianuarie 2018

 Au fost publicate pe intranet  https://intranet.unitbv.ro/secretariat/avizier-facultate, listele cu beneficiarii burselor sociale si de merit pentruanul univ.  2017-2018.
Termen depunere contestatii 24.10.2017


Termen depunere dosare: 13 octombrie 2017


 Pentru anul universitar 2017-2018 se stabilește valoarea netă de 1065 lei referința pentru evaluarea dosarelor de bursă socială depuse de studenți.     
INFORMAȚII TAXE
ACORDARE GRATUITATE TRANSPORT FEROVIAR
     

 Informații reducere taxă

Studenţii cu taxă, în anul universitar 2017/2018 vor achita sumele alocate conform instrucţiunilor:

Studenţii anului I licenţă şi master (inclusiv cei care au fost trecuţi în an superior cu taxă) 
 • tranșa I - suma rămasă pt. completarea tranșei I, respectiv 600 lei, (cuantumul tranșei I fiind de 1400 lei, iar 800 lei fiind, achitați la admitere) până la data de 31 octombrie 2017
 •                                   prelungire termen: 19 februarie 2018
 • tranșa II - 1400 lei până la data de 31 martie 2018

Studenţii anilor II, III şi IV care studiază în regim normal de „studenti cu taxă” vor achita taxa anuală destudiu, respectiv 2800 lei, conform urmatorului calendar:

 • tranșa I - 1400 lei până la data de 31 octombrie 2017
 •                                   prelungire termen: 19 februarie 2018
 • tranșa II - 1400 lei până la data de 31 martie 2018

Informații privind plata taxelor prin virament bancar sau prin poștă

Taxe percepute pentru anul universitar 2016-2017

 

Începând cu data de 1 februarie 2017, studenţii români și străini înmatriculaţi la o formă de învăţământ cu frecvenţălicență, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate  la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanţă sau rutele călătoriilor.

Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite (biletelor de călătorie), cât şi a abonamentelor lunare gratuite pentru studenţi, se face în baza legitimaţiei de student pentru reducere la transport, şi a unui act de identitate.

     
INFORMAŢII PROMOVARE/REPETARE AN
  INFORMAŢII ABSOLVIRE/LICHIDARE
     

Condiţii de repetare an: 

 • studenţii care au între 10-39 credite - în afara celor de la disciplina Educaţie fizică şi sport
 • studenţii care au între 10-60 credite dar care au examen(e) creditat(e) neluat(e)
Studenții care repetă anul sunt rugați să se prezinte la Decanat în timpul programului de lucru cu studențiipentru a se informa în legătură cu eventualele examene de diferență pe care trebuie să le promoveze în acest an!
 

Adeverințele de absolvire de la toate secțiile (licență+master)promoția 2017pot fi ridicate de la Decanat in timpul programului de lucru cu studenții!

Suplimentele la diplomă pentru absolvenţii din promoţia 2016 (licenţă şi master), pot fi ridicate de la Decanat în timpul programului de lucru cu studenţii!

Absolvenţii promoţiei 2017 vor primi fişa de lichidare de la Decanat.

Studenţii care doresc să se retragă de la facultate, pot descărca fişa de lichidare şi de aici. 

     
 INFORMAŢII PRACTICĂ
  NOUTĂȚI/EVENIMENTE
     

 Coordonatori practică

Practică la Stabiplan

Practică la Schaeffler Romania

 
Practică la PREH

Agentia de Mediu Brasov ofera locuri de practica pentru studenti, incepand cu 27.02.2017. Pentru inscrieri: Sef lucr.dr. Ileana Manciulea - i.manciulea@unitbv.ro

Convenţiile de practică se vor completa în trei exemplare.
Ordinea semnăturilor pe convenţie: 
 • 1. Reprezentant firmă
 • 2. Decan
 • 3. Biroul de relaţii cu mediul economic - Rectorat
   
     
REGULAMENTE 
  ALTE INFORMAȚII
     
 

     
Actualizat: 19 februarie 2018
     
 
 
 
  

 • Conferinţa AFCO 2015 
  • Având în vedere numărul mare de absolvenți care, anul trecut, la conferința AFCO (Absolvenți în Fața COmpaniilor) au realizat contacte și contracte de angajare cu firmele prezente, vă recomandăm să vă înscrieți la conferința AFCO 2015. 
  • Termen limită pentru înscriere: 4 mai 2015
  • Înscrieri şi informaţii generale
 • Sesiunea cercurilor științifice studențești – Ediția 2015
  • Informaţii generale
  • Secţiunea 1 - Design Industrial - 15 mai 2015, EII2, ora 9:00 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 2 - Sisteme de energii regenerabile - 15 mai 2015, ICDT-L2, ora 15:00 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 3 - Sisteme mecatronice - 22 aprilie 2015, GI3, ora 15:30 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 4 - Optometrie - 21 aprilie 2015, GP8, ora 11:30 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 5 - Inginerie medicală - 20 aprilie 2015, GP5, ora 9:00 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 6 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în conversia energiei - 15 mai 2015, FI4, ora 9:00 *Lucrări înscrise
  • Secţiunea 7 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în protecţia mediului - 15 mai 2015, FP3, ora 9:00 *Lucrări înscrise
 • Conferinţa AFCO 2015 
  • Având în vedere numărul mare de absolvenți care, anul trecut, la conferința AFCO (Absolvenți în Fața COmpaniilor) au realizat contacte și contracte de angajare cu firmele prezente, vă recomandăm să vă înscrieți la conferința AFCO 2015. 
  • Termen limită pentru înscriere: 4 mai 2015
  • Înscrieri şi informaţii generale
 • Sesiunea cercurilor științifice studențești – Ediția 2015
  • Informaţii generale
  • Secţiunea 1 - Design Industrial - 15 mai 2015, EII2, ora 9:00 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 2 - Sisteme de energii regenerabile - 15 mai 2015, ICDT-L2, ora 15:00 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 3 - Sisteme mecatronice - 22 aprilie 2015, GI3, ora 15:30 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 4 - Optometrie - 21 aprilie 2015, GP8, ora 11:30 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 5 - Inginerie medicală - 20 aprilie 2015, GP5, ora 9:00 * Lucrări înscrise
  • Secţiunea 6 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în conversia energiei - 15 mai 2015, FI4, ora 9:00 *Lucrări înscrise
  • Secţiunea 7 - Procese şi materiale avansate cu aplicaţii în protecţia mediului - 15 mai 2015, FP3, ora 9:00 *Lucrări înscrise
 NOUTĂȚI/EVENIMENTE
 NOUTĂȚI/EVENIMENTE